Báo cáo Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính từ 15h ngày 17/9 đến 15 giờ 00 ngày 18/9/2022 Tuần từ 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022)