Báo cáo Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính từ 15h ngày 21/9 đến 15 giờ 00 ngày 22/9/2022)