Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 – 17/8/2021)