Kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Bắc Sơn

kt

Đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn xã Vũ Lăng

Ngày 24/11, lãnh đạo Sở Lao động – Thương bình và Xã hội cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, việc triển khai các CTMTQG giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã được quan tâm chỉ đạo và tập trung triển khai thực hiện. Tổng kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 3 CTMTQG trên địa bàn huyện là 76,7 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 5,7 tỷ đồng.

Về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, đối với CTMTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay đã giải ngân vốn đầu tư phát triển được 15,5 tỷ đồng, đạt 62,8% kế hoạch (thanh toán nợ 4 dự án, khởi công mới 16 dự án); nguồn vốn sự nghiệp chưa phát sinh thanh toán.

Đối với CTMTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến nay có 8 dự án đã triển khai thực hiện, 13 dự án đang hoàn thiện các thủ tục liên quan và phấn đấu khởi công trong tháng 11/2022, tỷ lệ giải ngân đạt 1,24% kế hoạch.

Đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững, trên địa bàn huyện thực hiện 10 nội dung tại 5 dự án và đến nay chưa phát sinh thanh toán.

Ước đến ngày 31/1/2023, CTMTQG xây dựng NTM và CTMTQG giảm nghèo bền vững giải ngân đạt 100%; CTMTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: vốn đầu tư phát triển giải ngân ước được 75%, vốn sự nghiệp ước được 71% kế hoạch vốn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các CTMTQG năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Sơn vẫn gặp phải một số khó khăn như: nguồn vốn thực hiện các chương trình giao muộn; nhiều nội dung chưa kịp thời hướng dẫn để triển khai thực hiện nên tỷ lệ giải ngân còn thấp; việc cân đối, bố trí vốn đối ứng thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, CTMTQG giảm nghèo bền vững gặp khó khăn.

Tại buổi kiểm tra, đại diện một số sở, ngành, lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn và các phòng, ban chuyên môn của huyện đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc phân bổ các nguồn vốn và triển khai thực hiện các CTMTQG; tập trung triển khai các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đang triển khai thực hiện, đặc biệt ở xã Vũ Lăng, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022…

kt

Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực, quyết tâm của huyện Bắc Sơn trong việc triển khai thực hiện 3 CTMTQG, đặc biệt là việc triển khai thực hiện CTMTQG xây dựng NTM.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Bắc Sơn tập trung cao hơn nữa trong chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các CTMTQG, phấn đấu tỷ lệ giải ngân ở mức cao nhất; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động người dân, doanh nghiệp chung sức thực hiện các chương trình; cân đối, bố trí nguồn ngân sách thực hiện các chương trình đảm bảo đúng quy định; rà soát, đánh giá, có kế hoạch để củng cố, nâng cao các tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo tốt chất lượng các công trình, dự án…

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế một số công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn xã Vũ Lăng.

Nguồn: https://baolangson.vn/kinh-te/542916-kiem-tra-tinh-hinh-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tai-bac-son.html