Tỉnh

 
Th8, 12, 2022 0
Thành phố là địa bàn đông dân cư với đa dạng thành phần dân tộc, phong phú về DSVH  thể hiện cả ở DSVH vật thể và phi vật thể với 7 lễ hội truyền thống, trong đó Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ được công nhận là DSVH phi vật thể quốc gia. Về DSVH vật thể, thành phố hiện có 28 di tích, trong đó có 13 di…
 
Th12, 01, 2022 0
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Sáng 30/11, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết năm 2022; trao bằng công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh…
 
Th11, 29, 2022 0
Ngày 16/6/2008 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, đã tạo luồng sinh khí mới cho hoạt động văn học nghệ thuật, trong đó khẳng định vai trò quan trọng của văn học nghệ thuật trong công cuộc đổi mới phát triển đất nước…
 
Th11, 26, 2022 0
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong đó công tác tuyên truyền, quảng bá, phát…
 
Th11, 25, 2022 0
Xác định đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa là nhân tố quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp để đội ngũ này ngày càng vững về chuyên môn, góp phần phát triển mạnh các phong trào…
 
Th11, 24, 2022 0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (ngoài cùng bên trái) trao tặng hoa và danh hiệu cho 2 Nghệ nhân Nhân dân Sáng 23/11, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” “…
 
Th11, 24, 2022 0
Ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tư liệu và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa là giải pháp hiệu quả mà ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) tỉnh đã và đang thực hiện thời gian qua. Những kết quả tích cực của giải pháp này mang lại đã…
 
Th11, 22, 2022 0
Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh tổ chức hội thảo khoa học về văn hóa, làm rõ giá trị của các khía cạnh văn hóa, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn. Trước đây, việc xây dựng đề án bảo tồn, phát huy giá trị các…
 
Th11, 15, 2022 0
Với hơn 80% đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trang phục truyền thống là một thành tố quan trọng tạo bản sắc riêng của từng dân tộc, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa của Xứ Lạng. Những năm qua, các cấp, ngành liên quan của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực để giữ gìn, phát huy giá…
 
Th11, 07, 2022 0
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại ngày hội Chiều 4/11, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự ngày hội  đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng. Cùng dự có đồng chí Nông Lương…