Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 Ngày 06/12/2022, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục  làm việc ngày thứ 2 và bế mạc Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị. Tại tỉnh Lạng Sơn có 316 điểm cầu từ cấp tỉnh đến các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành của tỉnh và điểm cầu các xã, phường, thị trấn với tổng số 33.442 đại biểu tham dự.

1

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị

Dự điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên lãnh đạo Quân khu 1 qua các thời kỳ; trưởng, phó các ban, sở, ngành của tỉnh và tương đương; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy…

1

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt nghị quyết

1

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt nghị quyết

Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị.

Sau chương trình quán triệt, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trung ương sẽ dành 0,5 ngày để thảo luận triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

1

Toàn cảnh Hội nghị điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

 Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị triển khai, nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thành công tốt đẹp; Hội nghị đã quán triệt, triển khai tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong toàn cán bộ, đảng viên, trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống./.

 

Trần Huyền

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy