Cao Lộc: Triển khai hiệu quả Phong trào “Xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa”

Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), từ năm 2016 đến nay, cấp ủy, chính quyền huyện Cao Lộc chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa”, qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2020, huyện Cao Lộc có 151/171 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, chiếm 88,3% (tăng 12% so với năm 2019); năm 2021, toàn huyện có 143/154 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, chiếm 92,9% (tăng 4,6% so với năm 2020). Đáng chú ý trong 2 năm trở lại đây, Cao Lộc là 1 trong 4 huyện có tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa cao nhất toàn tỉnh. Thị trấn Cao Lộc và các xã: Hồng Phong, Thụy Hùng, Gia Cát, Tân Liên… là những cơ sở thực hiện tốt phong trào này.

vh

Người dân thôn Còn Quyền, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc vệ sinh đường làng ngõ xóm

Riêng ở xã Hồng Phong, năm 2021 vừa qua, có 7/7 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Hầu hết các thôn đều có nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Ông Đồng Xuân Trưởng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Còn Quyền, xã Hồng Phong phấn khởi: Thôn có 87 hộ dân với 379 nhân khẩu. Trong quá trình xây dựng thôn văn hóa, chúng tôi đều tổ chức họp bàn, lấy ý kiến của các hộ dân về việc đăng ký thực hiện danh hiệu. Trên cơ sở đó, chi bộ thôn và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đầy đủ các quy định trong xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa như: giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và tuân thủ hương ước, quy ước, quy định của pháp luật… Nhờ đó, ý thức của bà con được nâng lên, người dân tích cực góp công, góp của xây dựng thiết chế văn hóa; gia đình văn hóa… Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, 100% hộ dân trong thôn đã ủng hộ xây dựng thiết chế văn hóa thôn với số tiền trên 9 triệu đồng. Năm 2021, thôn có 96% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Thôn cũng đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục (giai đoạn 2017 – 2021).

Bà Hoàng Thị Phương Huệ, Trưởng Phòng Văn hóa – thông tin huyện cho biết: Ðể Phong trào “Xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa” phát triển có chiều sâu và hiệu quả, hằng năm, chúng tôi tham mưu với Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào TDĐKXDĐSVH huyện chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, vận động người dân tại các khu dân cư tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; đôn đốc, kiểm tra, giám sát và bình xét khu dân cư văn hóa một cách dân chủ, khách quan… Qua đó, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cấp ủy, chính quyền cơ sở và các tầng lớp Nhân dân.

Cụ thể ở cơ sở, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH các xã, thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền nội dung các tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hóa bằng nhiều hình thức đa dạng như: cổ động trực quan, qua các hội nghị, sinh hoạt ở khu dân cư hoặc lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… Từ năm 2021 đến nay, các xã, thị trấn đã tổ chức được trên 200 cuộc tuyên truyền lồng ghép, thu hút hơn 16.000 lượt người tham gia; 100% khu dân cư tổ chức tuyên truyền đến người dân. Những thông tin được tuyên truyền đến người dân như: nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, tuân thủ hương ước, quy ước, quy định của pháp luật…

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phong trào TDĐKXDĐSVH nói chung, “Xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa” nói riêng trên địa bàn huyện Cao Lộc được triển khai gắn với phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Do đó, việc xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao tại các  thôn, tổ dân phố được quan tâm, đến nay, 151/154 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện có nhà văn hóa, trong đó, có 95/151 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn. Có nhà văn hóa không chỉ giúp người dân có nơi hội họp còn giúp gần 70 đội văn nghệ quần chúng trong huyện có địa điểm hoạt động.

Bên cạnh đó, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh các cấp… đã vào cuộc mạnh mẽ tích cực vận động hội viên, đoàn viên, người dân tham gia quét dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tham gia tự quản đoạn đường… tạo nên cảnh quan xanh – sạch – đẹp – văn minh cho các thôn, tổ dân phố trong toàn huyện.

Với kết quả từ thực hiện Phong trào “Xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa” của huyện Cao Lộc đã góp phần tạo dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy tinh thần dân chủ và tinh thần làm chủ của người dân. Đồng thời, nhân lên những giá trị văn hóa đẹp trong đời sống cộng đồng trong thời gian qua trên địa bàn huyện Cao Lộc.

Nguồn: https://baolangson.vn/van-hoa/526274-cao-loc-trien-khai-hieu-qua-phong-trao-xay-dung-thon-to-dan-pho-van-hoa.html