Đình Lập: Tạo chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát

Từ năm 2021 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn huyện Đình Lập đã triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm công tác kiểm tra, giám sát (KTGS). Qua đó phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

Ông Hoàng Mạnh Duy, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đình Lập cho biết: Hằng năm, UBKT các cấp chủ động tham mưu chương trình KTGS cho cấp ủy, đồng thời xây dựng chương trình KTGS cho đơn vị mình. Trong đó, xác định rõ chỉ tiêu về số lượng, nội dung, thời gian tiến hành. Đặc biệt, từ năm 2021, UBKT Huyện ủy làm việc với 13 đảng ủy cơ sở để vừa nắm tình hình tổ chức triển khai nhiệm vụ vừa “cầm tay chỉ việc”, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác KTGS ở cơ sở.

dl

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy và lãnh đạo đảng ủy cơ sở tham gia lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

Nhằm tạo chuyển biến trong công tác KTGS, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, UBKT các cấp bám sát phương châm “kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng”. Theo đó, tập trung kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm như: quản lý đất đai, quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, sử dụng công quỹ…

Đơn cử như năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Trong đó, 2 cuộc kiểm tra đối với Đảng ủy xã Lâm Ca và xã Đồng Thắng liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Qua kiểm tra, đoàn kết luận các đảng ủy có sai phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm và báo cáo kết quả thực hiện đầy đủ.

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tập trung kiểm tra các lĩnh vực như: công tác phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; việc thực hiện đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

Nếu như những năm trước, chỉ có UBKT Huyện ủy triển khai kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) thì từ năm 2021, các UBKT đảng ủy cơ sở đã quan tâm thực hiện công tác này.

Cụ thể như năm 2021, UBKT Đảng ủy xã Đình Lập đã tiến hành kiểm tra khi có DHVP đối với Chi bộ thôn Khe Vuồng và 1 đảng viên của chi bộ trong thực  hiện Quy định 37 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Ông Hoàng Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đình Lập cho biết: Đây là năm đầu tiên UBKT Đảng ủy xã tiến hành kiểm tra khi có DHVP. Qua kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những hạn chế của chi bộ trong quản lý đảng viên, chỉ ra những khuyết điểm và vi phạm của đảng viên, trên cơ sở đó thi hành kỷ luật khiển trách. Năm 2022, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra khi có DHVP đối với 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên.

Theo thống kê, từ năm 2021 đến nay, cấp ủy huyện và cấp ủy cơ sở đã tiến hành KTGS chuyên đề 55 tổ chức đảng, 86 đảng viên; UBKT huyện ủy và UBKT cơ sở đã kiểm tra khi có DHVP đối với 8 tổ chức đảng, 11 đảng viên. Song song với KTGS, các cấp ủy và UBKT các cấp cũng thi hành kỷ luật đối với 23 đảng viên (khiển trách 14, cảnh cáo 2, khai trừ 7). Nội dung chủ yếu do vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…

Qua KTGS và thi hành kỷ luật đảng giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, năng lực cán bộ, đảng viên, nhằm phòng ngừa, xử lý sớm các DHVP, tránh việc tích tụ sai phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Thời gian tới, các cấp ủy trên địa bàn huyện tiếp tục quan tâm, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS, tăng cường bồi dưỡng chính trị, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ để các đồng chí triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác KTGS, đảm bảo giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Nguồn: https://baolangson.vn/chinh-tri/504427-dinh-lap-tao-chuyen-bien-trong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat.html