Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tám mở rộng

1
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị 

Chiều 1/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tám (mở rộng). Các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện 48,4 nghìn hecta, đạt 98,5% kế hoạch, bằng 99% cùng kỳ; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022, số tiêu chí bình quân đạt 14,04 tiêu chí/xã.

Sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định và có bước tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,86% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt gần 12 nghìn tỷ đồng, tăng 11,83% so với cùng kỳ. Dự ước 6 tháng đầu năm thu hút 2,22 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch ước đạt 881 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng. Theo đó, cấp ủy các cấp đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực.

Cùng đó, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đã đạt được; đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ như: tình hình dịch COVID-19; ảnh hưởng của thiên tai đến đời sống Nhân dân; hoạt động xuất, nhập khẩu gặp nhiều khó khăn; thu ngân sách Nhà nước chưa đạt tiến độ dự toán giao; việc giải quyết đơn thư khiếu nại chưa đảm bảo thời gian…

1
Các đại biểu tham dự hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, tiếp thu những ý kiến các đại biểu đã tham luận tại hội nghị. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch theo chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ các nghị quyết của trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Bên cạnh đó cần quan tâm toàn diện lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh: Cấp ủy các cấp tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Cùng đó, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, học tập những nội dung chính của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: báo cáo tình hình kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo công việc chính đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; báo cáo công tác tổ chức và cán bộ quý II năm 2022…

 

Nguồn: https://baolangson.vn/chinh-tri/510451-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-lan-thu-tam-mo-rong.html