Hội thảo khoa học cuốn sách Lịch sử phong trào Công nhân và Công đoàn tỉnh tỉnh Lạng Sơn 1925 - 2023

Sáng ngày 28/11/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học cuốn sách Lịch sử phong trào Công nhân và Công đoàn tỉnh Lạng Sơn 1925 - 2023. Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Lý Đức Thanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn cuốn sách.

1

Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo

Cuốn sách Lịch sử phong trào Công nhân và Công đoàn tỉnh Lạng Sơn 1925 - 2023 được được nghiên cứu, biên soạn trên cơ sở kế thừa, tái bản, chỉnh lý, bổ sung cuốn sách “Lịch sử phong trào Công nhân và Công đoàn tỉnh Lạng Sơn 1925 – 2006” xuất bản năm 2008, đồng thời biên soạn tiếp chặng đường lịch sử từ năm 2007 đến nay.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến  tâm huyết, trách nhiệm, qua đó giúp cho Ban biên soạn thấy được những nội dung cần phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện cuốn sách đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, phù hợp với lịch sử của phong trào Công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 1925 – 2023. Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã cảm ơn các ý kiến góp ý đầy tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời đề nghị Ban Biên soạn tiếp tục tiếp thu tối đa các ý kiến để chỉnh sửa, bổ sung, sớm hoàn thiện bản thảo cuốn sách theo kế hoạch. 

NTS