Kết quả tuần 6, Cuộc thi trắc nghiệm “tìm hiểu về 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn” (04/11/1831 - 04/11/20216

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM

Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)”

Tuần thi thứ sáu

(kèm theo Quyết định số 112 -QĐ/BTC, ngày 16/8/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ - Đơn vị công tác

Trực thuộc

Đạt giải

1

Hoàng Văn Tây

1992

Phòng An ninh đối nội

Đảng bộ Công an tỉnh

Nhất

2

Lê Ngọc Hiếu

2005

Lớp 11A8, Trường THPT Lộc Bình

Đảng bộ huyện Lộc Bình

Nhì

3

Đinh Văn Phúc

1982

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Nhì

4

Hoàng Thị Huyền

1976

Giáo viên trường THCS xã Tân Lập

Đảng bộ huyện Bắc Sơn

Nhì

5

Hoàng Thanh Dương

2003

Lớp 12A, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Đảng bộ huyện Bắc Sơn

Ba

6

Trần Thị Diệp

1992

Huyện đoàn Bình Gia

Đảng bộ huyện Bình Gia

Ba

7

Vũ Đình Tuấn

1976

Trường THPT Na Dương

Đảng bộ huyện Lộc Bình

Ba

8

Trần Thu Diệu

1988

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Gia

Đảng bộ huyện Bình Gia

Ba

9

Vi Hồng Thân

1983

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Ba

10

Hoàng Kiều Trang

2004

Lớp 11A1, trường THPT Chi Lăng

Đảng bộ huyện Chi Lăng

Khuyến khích

11

Triệu Thị Tơ

1994

Thôn Phiêng Sâu, xã Vĩnh Tiến

Đảng bộ huyện Tràng Định

Khuyến khích

12

Đỗ Đức Lợi

1975

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Khuyến khích

13

Mông Diễm Quỳnh Anh

2005

Lớp 11A8, Trường THPT Lộc Bình

Đảng bộ huyện Lộc Bình

Khuyến khích

14

Vũ Thục Anh

2004

Lớp 12D2, THPT chuyên Chu Văn An

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Khuyến khích

15

Hoàng Hoài Thương

1992

Trường mầm non xã Bắc La

Đảng bộ huyện Văn Lãng

Khuyến khích

16

Hoàng Thị Pầm

1989

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Khuyến khích

17

Triệu Thị Thọ

1973

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Khuyến khích

18

Hoàng Văn Sạch

1975

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn

Đảng bộ Quân sự tỉnh

Khuyến khích

19

Ngô Hồng Dương

1981

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh

Khuyến khích

20

Nông Mạnh Tiên

2005

Lớp 11A7, trường THPT Lộc Bình

Đảng bộ huyện Lộc Bình

Khuyến khích

21

Chu Thị Huyền

2004

Lớp 12A10, trường THPT Lộc Bình

Đảng bộ huyện Lộc Bình

Khuyến khích

22

Nguyễn Thị Thương

2005

Lớp 11A7, trường THPT Lộc Bình

Đảng bộ huyện Lộc Bình

Khuyến khích

23

Triệu Văn Quang

1985

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Khuyến khích

24

Nông Thị Cúc

1988

Giáo viên, Trường THPT Lộc Bình

Đảng bộ huyện Lộc Bình

Khuyến khích

 

BIỂU TỔNG HỢP SỐ NGƯỜI THAM GIA THI TUẦN THỨ SÁU

(từ 10 giờ ngày 09/8 đến 09 giờ ngày 16/8)

TT

Tên đơn vị

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Ngày 5

Ngày 6

Ngày 7

Tổng

1

TP. Lạng Sơn

382

297

278

269

311

233

291

2061

2

Bình Gia

109

184

42

71

61

43

58

568

3

Bắc Sơn

147

301

256

205

58

48

79

1094

4

Cao Lộc

199

212

126

178

137

105

38

995

5

Chi Lăng

202

231

174

139

104

48

196

1094

6

Hữu Lũng

96

38

48

30

20

49

49

330

7

Đình Lập

154

186

122

202

123

45

11

843

8

Tràng Định

87

170

251

178

184

221

64

1155

9

Văn Lãng

135

220

80

77

86

20

61

679

10

Văn Quan

72

112

77

61

114

128

60

624

11

Lộc Bình

58

153

530

543

205

124

469

2082

12

Công an tỉnh

67

31

32

47

24

8

35

244

13

BĐBP tỉnh

04

14

10

02

11

14

15

70

14

Quân sự tỉnh

41

51

26

36

15

36

32

237

15

ĐUK các CQ tỉnh

217

201

204

184

204

55

85

1150

16

Không xác định ĐU trực thuộc

03

01

0

01

0

01

01

7

 

Tổng

1973

2402

2256

2223

1657

1178

1544

13233