Lạng Sơn triển khai Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 Sáng ngày 05/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tại tỉnh Lạng Sơn có 316 điểm cầu từ cấp tỉnh đến các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành của tỉnh và điểm cầu các xã, phường, thị trấn với tổng số 33.339 đại biểu tham dự.

1

Đại biểu dự điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

 Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên lãnh đạo Quân khu 1 qua các thời kỳ; trưởng, phó các ban, sở, ngành của tỉnh và tương đương; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban thuộc Đảng ủy Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…

1

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt Nghị quyết

 Theo chương trinh, Hội nghị diễn ra trong 2,5 ngày, trong đó ngày 05-06/ 12/2022 học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và 0,5 ngày 07/12/2022 dành cho các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. trong chương trình sáng ngày 05/12/2022 tại Hội nghị các đại biểu nghe đồng chí Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

1

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhằm quán triệt các nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, các sở, ban,  ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết cụ thể, thiết thực và hiệu quả góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống./.

 

Trần Huyền

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy