Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Lan tỏa sâu rộng

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (CQĐVDN) trên địa bàn tỉnh ra sức thi đua, hưởng ứng phong trào “Xây dựng CQĐVDN đạt chuẩn văn hóa”, đưa phong trào lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh.

Tiêu chuẩn trong phong trào xây dựng CQĐVDN văn hóa gồm: hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động; công tác tổ chức các phong trào thi đua. Với việc hưởng ứng tích cực phong trào, từ năm 2017, tỷ lệ CQĐVDN văn hóa tăng khá. Cụ thể năm 2021, cả tỉnh có 96,6% CQĐVDN đạt chuẩn văn hóa, tăng 3,8% so với năm 2017. Năm nay, toàn tỉnh có 1.528/1.552 CQĐVDN đăng ký danh hiệu văn hóa (chiếm 98,5%). Sau 5 năm thực hiện phong trào, Ban Chỉ đạo tỉnh tổng hợp được 663 đơn vị đủ điều kiện công nhận danh hiệu CQĐVDN đạt chuẩn văn hóa 5 năm giai đoạn 2017 – 2021 (đạt trên 40%). Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có trên 80% CBCCVC-NLĐ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên.

gk

Các thành viên Ban giám khảo cuộc thi “Công sở xanh – sạch đẹp – góc làm việc ngăn nắp, gọn gàng (do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức) chấm điểm tại Kho bạc Nhà nước tỉnh

Trong những năm qua, một số huyện, thành phố đã thực hiện phong trào đạt kết quả cao. Huyện Đình Lập là một ví dụ. Nếu như năm 2020, tỷ lệ CQĐVDN đạt chuẩn văn hóa ở huyện là 98% thì năm 2021 đã tăng lên 100% (là 1 trong 3 huyện đạt tỷ lệ tối đa). Có được kết quả này, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) huyện đặc biệt chú trọng thực hiện phong trào phong trào “Xây dựng CQĐVDN đạt chuẩn văn hóa”, coi thực hiện phong trào là động lực để thúc đẩy sự phát triển của huyện trên mọi lĩnh vực.

Bà Hoàng Thị Kim Hoạt, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Đình Lập cho biết: Ngoài việc xây dựng kế hoạch, tổ chức cho các CQĐVDN đăng ký đạt chuẩn văn hóa và tuyên truyền nội dung tiêu chí, chúng tôi còn chú trọng giám sát, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các đơn vị chưa đạt tiêu chí.

Được biết Phong trào “Xây dựng CQĐVDN đạt chuẩn văn hóa” là 1 trong 7 phong trào cụ thể nằm trong phong trào  TDĐKXDĐSVH. Để cụ thể hóa nội dung phong trào, BCĐ phong trào cấp tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 131 ngày 29/7/2019 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” và triển khai các nội dung quan trọng khác.

Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng BCĐ phong trào cấp tỉnh cho biết: Để phong trào được lan tỏa sâu rộng, BCĐ đã tích cực đôn đốc BCĐ phong trào tại các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các CQĐVDN trên địa bàn đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu văn hoá. Qua đó hằng năm, trên 98% CQĐVDN trên địa bàn tỉnh đăng ký danh hiệu CQĐVDN văn hóa. Các CQĐVDN đều ban hành quy chế làm việc và niêm yết tiêu chuẩn xây dựng CQĐVDN văn hóa tại trụ sở. Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức công đoàn huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành.

Từ đó, các ngành đã cụ thể hóa phong trào qua việc lồng ghép với các phong trào thi đua mang tính đặc thù riêng của từng đơn vị như: phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; phong trào “Thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành giáo dục và đào tạo; khối cơ quan hành chính sự nghiệp với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, tận tụy, gương mẫu”; các đơn vị sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Ngoài ra, nhiều CQĐVDN còn tổ chức các cuộc thi thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào và thực hiện sơ, tổng kết, khen thưởng tạo động lực duy trì phong trào.

Xác định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng vai trò quan trọng trong phong trào, các CQĐVDN đều chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích thiết thực của phong trào. Qua đó, song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ, cơ bản cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều tự giác tham gia xây dựng CQĐVDN văn hóa. Chị Nông Kim Chi, cán bộ Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: Kể từ khi phong trào được phát động đến nay, tôi đã nâng cao ý thức của mình trong việc giữ gìn và xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp tại nơi làm việc, đồng thời,     không ngừng tu dưỡng rèn luyện bản thân về đạo đức, lối sống, văn hóa. Hằng năm, tôi luôn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để phong trào tiếp tục được lan tỏa và thực hiện hiệu quả hơn nữa, thời gian tiếp theo, BCĐ phong trào cấp tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cấp, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bám sát các nội dung của phong trào, có những giải pháp khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia phong trào…

Nguồn: https://baolangson.vn/van-hoa/518673-phong-trao-xay-dung-co-quan-don-vi-doanh-nghiep-dat-chuan-van-hoa-lan-toa-sau-rong.html