Thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án điều chỉnh, mở rộng Khu Đô thị Nam Hoàng Đồng I

hd

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Hoàng Đồng giới thiệu thành phần, nội dung chương trình buổi làm việc

Tối 23/11, Đoàn công tác của thành phố Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã tới hộ bà Chu Thị Khoắn, thôn Bản Viển, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn để tuyên truyền, vận động gia đình bàn giao mặt bằng thực hiện dự án điều chỉnh, mở rộng Khu Đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn.

Hộ gia đình bà Chu Thị Khoắn có tổng diện tích đất bị thu hồi lớn với 5.728,7 m2. Từ năm 2020 đến nay, UBND thành phố đã ban hành 4 quyết định bồi thường với tổng số tiền trên 2,75 tỷ đồng và hỗ trợ 3 ô đất tái định cư; nhà đầu tư hỗ trợ thêm trên 2,34 tỷ đồng.

Tại cuộc làm việc, đại diện gia đình cho biết đã có đơn gửi UBND thành phố từ ngày 9/11/2022 và ủy quyền các nội dung kiến nghị, thắc mắc cho luật sư. Đồng thời, nêu ý kiến về phần diện tích 3.203 m2 gia đình đã bàn giao trước đây (năm 2019) nhưng gia đình không được hỗ trợ của nhà đầu tư cũng như vẫn thiếu các khoản hỗ trợ bồi thường về cây cối, hoa màu trên phần diện tích đã bàn giao.

Sau khi nghe ý kiến của gia đình, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã thông tin, giải thích thắc mắc kiến nghị về cơ chế bồi thường, hỗ trợ và tuyên truyền, vận động gia đình bà Chu Thị Khoắn bàn giao mặt bằng. Đối với ý kiến của gia đình, đồng chí khẳng định sẽ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp với gia đình tổ chức kiểm tra lại những thông tin gia đình nêu và có văn bản mời luật sư đại diện cho gia đình đến làm việc cụ thể.

bt

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Bí thư Thành uỷ phát biểu ý kiến với gia đình bà Chu Thị Khoắn tại buổi làm việc với gia đình

Phát biểu ý kiến với hộ gia đình bà Chu Thị Khoắn, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Bí thư Thành ủy đã thông tin về dự án điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, theo đó dự án có tổng diện tích đất thu hồi là 25,7 ha với 330 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay, diện tích đã giải phóng mặt bằng là 288 hộ/330 hộ với tổng diện tích là 22,94 ha, đạt tỷ lệ 91% toàn bộ dự án.

Đồng chí khẳng định: Việc thu hồi đất của gia đình đã được UBND thành phố giải quyết đảm bảo quyền lợi theo quy định của Nhà nước, đồng thời, nhà đầu tư cũng xem xét hỗ trợ ngoài cơ chế chính sách cho gia đình để giảm bớt khó khăn. Khi mọi quyền lợi đã được xem xét, giải quyết mà gia đình không chấp hành thì UBND thành phố sẽ tổ chức thực hiện các thủ tục thu hồi đất. Đến thời điểm hiện tại, mọi kiến nghị của gia đình đã được xem xét giải quyết, phương án bồi thường hỗ trợ được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật, đề nghị gia đình chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra.

Nguồn: https://baolangson.vn/kinh-te/542790-thanh-pho-to-chuc-tuyen-truyen-van-dong-nguoi-dan-ban-giao-mat-bang-du-an-dieu-chinh-mo-rong-khu-do-thi-nam-hoang-dong-i.html