Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

tt

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 và các đại biểu tham quan trưng bày các mô hình phục vụ huấn luyện 

Ngày 2/6, Đảng ủy Sư đoàn 3, Quân khu 1 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1.

Triển khai nghị quyết, Đảng ủy Sư đoàn 3 đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm tạo bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện công tác huấn luyện; bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản – thiết thực – vững chắc”, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Theo đó, trong 10 năm qua, đơn vị đã có hơn 22.290 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Bộ Quốc phòng và Quân khu tổ chức. Đồng thời, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ phân đội, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, khung huấn luyện chiến sĩ mới, với 100% đạt yêu cầu, có trên 86,5% đạt khá, giỏi; tổ chức huấn luyện 33.899 chiến sĩ mới đúng nội dung, chương trình, kết quả kiểm tra, đánh giá 100% đạt yêu cầu, có 82 đến 85% khá, giỏi, đơn vị đạt giỏi; huấn luyện cho 1.306 quân nhân dự bị động viên theo đúng kế hoạch, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 75 đến 82% đạt khá, giỏi.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông nhấn mạnh: Qua 10 năm thực hiện nghị quyết, công tác huấn luyện Sư đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã có nhiều đổi mới, nhận thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện được nâng lên. Nội dung, chương trình, tổ chức, phương pháp huấn luyện thường xuyên được đổi mới, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả phù hợp với các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Đồng chí yêu cầu: Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong diễn tâp, hội thi, hội thao; nghiên cứu đổi mới nội dung phương thức huấn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện, nhận thức, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

tg

Chỉ huy Sư đoàn 3 trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo

Nhân dịp này, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tặng giấy khen cho 18 tập thể, 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Nguồn: https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/503808-tong-ket-10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-765-cua-quan-uy-trung-uong.html