Trung ương

 
Tháng 5, 11, 2022 0
  Quang cảnh Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: ĐĂNG KHOA) Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra…
 
Tháng 5, 11, 2022 0
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa) Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/5 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung:  (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết…
 
Tháng 5, 08, 2022 0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh,để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, giữ gìn cuộc sống bình yên,…
 
Tháng 5, 07, 2022 0
Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII với nhiều vấn đề rất lớn, rất khó và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu. Trong đó, việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về đất đai lần này là một trong những nội dung do yêu…
 
Th4, 02, 2022 0
Lợi dụng những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình quân sự, an ninh mới đây trên thế giới, nhất là tranh chấp, xung đột trên Biển Đông, các thế lực thù địch (TLTĐ) đã tung ra những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân (QPTD) của Đảng. Cả lý luận và thực tiễn…
 
Th3, 30, 2022 0
Trong 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân mà Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới chỉ ra, có hai lần từ “thành tích” được nhắc đến. Đó là “chạy thành tích” và “thổi phồng thành…
 
Th3, 28, 2022 0
 Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ cấp cao là con đường ngắn nhất và trực tiếp không chỉ hạ thấp mà thậm chí còn thủ tiêu vai trò…
 
Th3, 28, 2022 0
 Nhận thức sâu sắc được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, Đảng đã lãnh đạo xây dựng và phát huy sức mạnh của nền văn hóa và con người Việt Nam để đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển đất nước nhanh, bền vững. Ảnh…
 
Th3, 13, 2022 0
Các bộ, ngành, địa phương cần kết hợp hài hòa các nhiệm vụ, giải pháp “xây” và “chống” theo chủ trương của Đảng; đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì một cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng…
 
Th2, 21, 2022 0
Bài 1: Những cánh én báo mùa xuân Năm 2022 có thể vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng những cánh én mùa xuân đã về. Cuộc sống “bình thường mới” vẫn tiếp diễn. Với cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ đã có một hành trình vươn lên từ “bão giông” đúng nghĩa. Dịch COVID-19 chưa…