Trung ương

 
Th7, 04, 2022 0
Gần đây, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát, làm việc với Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và từng hội thành viên, làm việc với các tỉnh, thành lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng… về công tác văn hóa. Qua kết quả làm việc, khảo sát cho thấy nổi lên…
 
Th6, 21, 2022 0
Ngày nay, báo chí nước ta đã phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, cả đội ngũ lẫn loại hình, đặc biệt là các loại hình báo chí hiện đại gắn liền với công nghệ số và Internet, nhưng có một vấn đề trong sáng tạo và tiếp nhận báo chí tưởng như bất biến, đó là dân chủ hóa thông tin. Chủ tịch Hồ Chí Minh…
 
Th6, 10, 2022 0
Bảo vệ an ninh tư tưởng - văn hóa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó, các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là nòng cốt trong tổ chức xây dựng nền văn hóa dân tộc, các cơ quan an ninh là nòng cốt trong bảo vệ, chống lại sự phá…
 
Th6, 08, 2022 0
Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới nêu rõ “…chú trọng nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của người dân. Đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế…
 
Tháng 5, 30, 2022 0
Phát hiện sớm, chọn đúng người tài; thật sự trọng dụng người tài; tạo môi trường thuận lợi để người tài phát huy sáng tạo; biết dùng người tài đúng lúc, đúng việc, đúng chỗ; có chính sách đãi ngộ xứng đáng... là một phần của khâu đột phá trong công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa theo…
 
Th4, 07, 2022 0
Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh tỉnh Phú Thọ là trung tâm phát khởi của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Lễ hội Đền Hùng và Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức hàng năm khoảng một tuần vào đầu tháng 3 Âm lịch. Sự ra đời và tồn tại lâu dài của Đền Hùng và lễ hội Đền Hùng cùng Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương …
 
Th4, 02, 2022 0
 Là một bộ phận, một biểu hiện đặc biệt của văn hóa nhân loại và văn hóa quốc gia - dân tộc, văn hóa chính trị ngày càng có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Văn hóa chính trị còn là sự thấu hiểu văn hóa dân tộc và các nền văn hóa của nhân loại (Trong ảnh: Tại đền Ngọc Sơn, thầy…
 
Th3, 30, 2022 0
Trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay là người lao động phải đổi mới tư duy, nâng cao kỹ năng mới có thể thích ứng với những đòi hỏi của nền kinh tế số. Các doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển thì trước hết, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản…
 
Th3, 14, 2022 0
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2021-2026. Du khách ở Khánh Hòa trước dịch Covid-19. Ảnh: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa  Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ…
 
Th3, 12, 2022 0
Trước tình hình mới, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn được tăng cường hỗ trợ để phục hồi, mở cửa an toàn cho ngành du lịch được từng bước khôi phục hoạt động, góp phần tạo nguồn thu ngân sách. Du khách trải nghiệm phố cổ Hội An sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)…