Trung ương

 
Th11, 29, 2022 0
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh hệ giá trị quốc gia là nền tảng, sức mạnh nội sinh mang tính quyết định để dân tộc trường tồn và phát triển. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) Ngày 29/11 tới, Hội thảo…
 
Th11, 22, 2022 0
Chiều ngày 21/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức toạ đàm khoa học với chủ đề “Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”. Đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì toạ đàm…
 
Th11, 09, 2022 0
Đây là một hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới theo nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. Các đại biểu chủ trì Hội nghị. Thực…
 
Th11, 09, 2022 0
Tại chương trình Giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – Chương trình truyền hình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức diễn ra tối 30/10, tại Hà…
 
Th11, 03, 2022 0
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền,…
 
Th9, 13, 2022 0
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán coi gốc của cách mạng là dân, gốc của công việc là cán bộ, gốc của cán bộ là đạo đức. Vì vậy, bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ luôn là gốc trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở mọi thời kỳ cách mạng. Bài viết…
 
Th7, 28, 2022 0
Trong bài phát biểu tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Trong tình hình hiện nay, nếu Đảng ta không vững vàng về chính trị, tư tưởng; không chặt chẽ, hiệu quả về bộ máy tổ chức; Không trong sạch về đạo đức…
 
Th7, 20, 2022 0
Chiều ngày 19/7, Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” (gọi tắt là BCĐ, TBT Đề án) đã có cuộc họp đầu tiên tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư…
 
Th7, 07, 2022 0
Ngày 06/7/2022 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022 và ra mắt Triển lãm thực tế ảo “Tổ quốc bên bờ sóng”. Lãnh đạo ban, ngành phát động cuộc thi và triển lãm thực tế ảo “Tổ quốc bên bờ sóng” Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì…
 
Th6, 24, 2022 0
Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả nổi bật…