Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hữu Lũng