Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 10/2022