Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11/2022