Album ảnh: Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Album ảnh: Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì