Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV