Hướng dẫn Khen thưởng người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)