Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 595 năm Ngày chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427- 10/10/2022)