Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đại hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028