Đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống

 
Th9, 05, 2022 0
Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, phía Bắc tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 8.310,18 km2 với quy mô dân số 788.706 người, gồm 11 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố và 10 huyện),…
 
Th8, 31, 2022 0
Sau hơn 2,5 năm triển khai Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021…
 
Th8, 26, 2022 0
Chiều ngày 25/8/2022, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng Lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình…
 
Th8, 25, 2022 0
Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng việc sắp xếp đổi mới, tổ chức bộ máy (TCBM) tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bằng sự chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác này đã đạt những kết…
 
Th8, 16, 2022 0
Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên ở nước ta đã đạt được những kết quả tích cực. Việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm được đẩy mạnh; xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đào tạo nghề, giải…
 
Th8, 10, 2022 0
Ngày 09/8/2022, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khoá XIII). Tổng số cán bộ, đảng viên tham dự 115 người, trong đó có 62/63 đảng viên (đạt 98%) và 53/58 cán bộ (…
 
Th8, 10, 2022 0
Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng, là tiền đề để nghị quyết được triển khai, trở thành hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính vì…
 
Th8, 05, 2022 0
Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, đặt ra yêu cầu đến năm 2025 phải cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương…
 
Th8, 02, 2022 0
Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phong trào xây dựng, chấn hưng văn hóa đang được khơi dậy mạnh mẽ ở các cấp, ngành, địa phương và các lĩnh vực của đời sống xã hội. Là một bộ phận cấu thành hoạt động lãnh đạo của Đảng, công tác tư tưởng cũng phải…
 
Th7, 25, 2022 0
Trưởng Ban Tổ chức TW nêu lên 3 quan điểm trong Nghị quyết 21 đó là: Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới…