Tỉnh

 
Th8, 23, 2022 0
Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác lý luận chính trị, thời gian qua, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và…
 
Th8, 15, 2022 0
Chiều ngày 15/8/2022, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến…
 
Th9, 27, 2022 0
Ngày 26/9/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng”. Đến dự tổng kết, trao giải có đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban…
 
Th8, 10, 2022 0
Thời gian qua, Trung tâm Chính trị (TTCT) huyện Cao Lộc đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) và nghiệp vụ. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất năng lực trình độ chuyên…
 
Th8, 09, 2022 0
Sáng ngày 9/8/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giảng viên, giáo viên hệ…
 
Th7, 04, 2022 0
Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Lạng Sơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã bám sát kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn; tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị…
 
Th6, 30, 2022 0
Cụ thể hóa tinh thần, nội dung Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” trong…
 
Th6, 25, 2022 0
Chiều ngày 24/6/2022, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A02- 22 (2022-2023). Dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Hiệu…
 
Th6, 17, 2022 0
Chiều ngày 15/6/2022, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung A01- 21 (2021 - 2022). Tham dự Lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; đồng chí Dương Hoàng Liên Hương, Phó Trưởng Ban Tổ…
 
Tháng 5, 21, 2022 0
Sáng ngày 19/5/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, tổ chức chương trình tổng kết trao giải Cuộc thi. Quang cảnh tổng kết trao giải Cuộc thi Dự chương trình có đồng chí Hoàng văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng…