Tỉnh

 
Th10, 20, 2022 0
Chiều ngày 19/10/2022, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến điểm cầu cấp huyện, cấp xã, với tổng số 222 điểm cầu, 18.283 đại…
 
Th8, 26, 2022 0
Chiều ngày 25/8/2022, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng Lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình…
 
Th1, 05, 2023 0
Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025... Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Lạng Sơn cũng phải đối…
 
Th12, 20, 2022 0
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn có tổng số 690 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 310 đảng bộ cơ sở, 380 chi bộ cơ sở) thuộc 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, với 67.865 đảng viên (số liệu tính đến 13/7/2022). Tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra hiện nay gồm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 15 ủy ban kiểm tra huyện ủy, thành…
 
Th12, 14, 2022 0
Năm 2022, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 và Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/…
 
Th12, 07, 2022 0
 Ngày 06/12/2022, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục  làm việc ngày thứ 2 và bế mạc Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương…
 
Th12, 07, 2022 0
 Sáng ngày 05/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tại tỉnh Lạng Sơn có 316 điểm cầu từ cấp tỉnh đến các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,…
 
Th11, 26, 2022 0
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều chủ…
 
Th10, 12, 2022 0
Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn…
 
Th10, 06, 2022 0
Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì buổi làm việc  Sáng 5/10/2022, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia để trao đổi về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường dây 220kV…