Tỉnh

 
Th3, 23, 2022 0
Trong những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của tỉnh đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đội…
 
Th3, 01, 2022 0
Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 57-KH/ĐUK, ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban…
 
Th2, 24, 2022 0
Ngày 22/02/2022, Chi bộ Kinh tế - Tổng hợp Công ty Than Na Dương tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu tháng 02 năm 2022. Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình, đồng chí Lý Thị Thủy, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lộc Bình. Sinh hoạt Chi bộ…
 
Th2, 24, 2022 0
 Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Văn Lãng luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) ở cơ sở. Với những cách làm cụ thể, chất lượng, đội ngũ CBCC cấp xã ở huyện đã được nâng lên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công việc. Bà Nguyễn…
 
Th2, 22, 2022 0
Trong những năm qua việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn luôn được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả trong toàn hệ thống…
 
Th2, 20, 2022 0
Trong những năm qua, công tác phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Nguồn nhân lực của tỉnh tương đối trẻ, lao động từ 15 tuổi trở lên chiếm 63,44% tổng…
 
Th2, 18, 2022 0
Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Lạng Sơn cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại…
 
Th2, 16, 2022 0
 Thực hiện Chỉ thị số 41 ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong những năm qua, Lạng Sơn đã không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác…
 
Th2, 15, 2022 0
Ngày 21/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Nghị quyết số 13-NQ/TU đã đề các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng…
 
Th2, 06, 2022 0
Trong 5 năm (2015 - 2020), công tác đấu tranh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội đạt hiệu quả cao, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã khám phá nhiều vụ án có tổ chức, phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng qua đó góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  Thừa ủy quyền, Thứ…