Tỉnh

 
Tháng 5, 20, 2022 0
I. Thông tin tình hình dịch 1. Số ca mắc mới trong ngày: Ngày 19/5 ghi nhận 15 ca mắc mới. Trong đó: 2 ca chưa tiêm vắc xin đều là trẻ em dưới 12 tuổi; 01 ca trên 65 tuổi; 01 ca có bệnh nền, 01 ca là phụ nữ có thai. Số ca mắc có tại 06/11 huyện, thành phố. 2. Lũy kế từ ngày 06/5/2021 đến nay…
 
Tháng 5, 19, 2022 0
I. Thông tin tình hình dịch 1. Số ca mắc mới trong ngày: Ngày 18/5 ghi nhận 17 ca mắc mới. Trong đó: 1 ca chưa tiêm vắc xin do chống chỉ định; 03 ca trên 65 tuổi; 03 ca có bệnh nền. Số ca mắc có tại 08/11 huyện, thành phố. 2. Lũy kế từ ngày 06/5/2021 đến nay: - 155.941F0; - Đã khỏi bệnh 155.…
 
Tháng 5, 19, 2022 0
Bảo đảm an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi vùng đặc biệt khó khăn là giải pháp cơ bản để giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống đồng bào, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố lòng tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Với…
 
Tháng 5, 18, 2022 0
Vận dụng và phát triển một cách sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện dân chủ trong hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách phát triển KT-XH, toàn hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn luôn khẳng định tầm quan trọng và sự…
 
Tháng 5, 18, 2022 0
I. Thông tin tình hình dịch 1. Số ca mắc mới trong ngày: Ngày 17/5 ghi nhận 20 ca mắc mới. Trong đó 01 ca chưa tiêm vắc xin là trẻ em dưới 12 tuổi; 01 ca trên 65 tuổi; 03 ca có bệnh nền. Số ca mắc có tại 06/11 huyện, thành phố. 2. Lũy kế từ ngày 06/5/2021 đến nay: - 155.924F0; - Đã khỏi bệnh…
 
Tháng 5, 17, 2022 0
Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nổi bật là việc các cấp, các ngành, nòng…
 
Tháng 5, 17, 2022 0
I. Thông tin tình hình dịch 1. Số ca mắc mới trong ngày: Ngày 16/5 ghi nhận 08 ca mắc mới. Trong đó 100% đã tiêm vắc xin; 01 ca trên 65 tuổi. Số ca mắc có tại 05/11 huyện, thành phố. 2. Lũy kế từ ngày 06/5/2021 đến nay: - 155.904F0; - Đã khỏi bệnh 155.630 ca; tử vong 97 (Tỉ lệ tử vong trên…
 
Tháng 5, 17, 2022 0
Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nhằm nâng…
 
Tháng 5, 16, 2022 0
I. Thông tin tình hình dịch 1. Số ca mắc mới trong ngày: Ngày 15/5 ghi nhận 08 ca mắc mới. Trong đó có 01 ca chưa tiêm vắc xin là trẻ em dưới 12 tuổi; 01 ca trên 65 tuổi. Số ca mắc có tại 04/11 huyện, thành phố. 2. Lũy kế từ ngày 06/5/2021 đến nay: - 155.896F0; - Đã khỏi bệnh 155.591 ca; tử…
 
Tháng 5, 15, 2022 0
I. Thông tin tình hình dịch 1. Số ca mắc mới trong ngày: Ngày 14/5 ghi nhận 14 ca mắc mới. Trong đó 100% đã tiêm vắc xin; 01 ca trên 65 tuổi. Số ca mắc có tại 04/11 huyện, thành phố. 2. Lũy kế từ ngày 06/5/2021 đến nay: - 155.888F0; - Đã khỏi bệnh 155.580 ca; tử vong 97 (Tỉ lệ tử vong trên…