Tỉnh

 
Th8, 10, 2022 0
Thời gian qua, hoạt động đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,…
 
Th7, 27, 2022 0
Ngày 27/7, Hội đồng thẩm định Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Lạng Sơn năm 2022 họp thống nhất kết quả thẩm định các bài viết tham dự Cuộc thi. Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban…
 
Th8, 10, 2022 0
Phát huy vai trò xung kích của thế hệ trẻ, thời gian qua, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm thiết thực trong việc huy động lực lượng đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiện toàn tỉnh có trên 47 nghìn…
 
Th7, 16, 2022 0
Chiều 15/7, đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp triển khai thẩm định các bài viết tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh,…
 
Th7, 14, 2022 0
Sáng 13/7/2022, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm,…
 
Th7, 07, 2022 0
Chiều ngày 04/7/2022, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch huyện Chi Lăng tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Long Văn Nhân,…
 
Th6, 07, 2022 0
Ngày 6/6, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên…
 
Tháng 5, 28, 2022 0
Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo  Chiều  27/5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa “tự diễn biến…
 
Tháng 5, 27, 2022 0
Thông tin xấu độc là những thông tin có nội dung sai trái, bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc sự thật, lẫn lộn đúng sai, thật giả hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức. Có ngôn từ thô tục, nội dung phản cảm, soi mói, xúc phạm…
 
Th4, 02, 2022 0
Những năm gần đây, mạng xã hội có bước phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nếu như trước đây, khi phương tiện công nghệ chưa phát triển, báo chí chủ yếu sử dụng phương thức chuyển tải thông tin đơn chiều, tức là chỉ có một…