Agribank Lạng Sơn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn ký kết thỏa thuận liên ngành

Chiều ngày 10/5/2022, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Agribank) tỉnh Lạng Sơn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ Ký kết thoả thuận liên ngành giữa hai đơn vị về việc triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn

1

Bà Nông Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn và Ông Trịnh Xuân Đoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank tỉnh Lạng Sơn cùng ký kết Thỏa thuận.

Thỏa thuận giữa 02 đơn vị ký kết lần này với mục đích hợp tác để thực hiện một số nội dung cho vay theo Tổ vay vốn/Tổ liên kết vay vốn giữa Agribank và Hội Liên hiệp Phụ nữ , nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cải thiện điều kiện sống. Agribank Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tiếp tục mở rộng đầu tư tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả kinh doanh và quảng bá thương hiệu; đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, chú trọng phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn, đơn giản hóa thủ tục cho vay đối với các khoản vay tiêu dùng nhỏ lẻ ở khu vực nông thôn để góp phần hạn chế "Tín dụng đen"; Hỗ trợ hội viên phụ nữ sớm tiếp cận và sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank.

1

Các đồng chí Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Agribank tỉnh Lạng Sơn cùng chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện thoả thuận liên ngành số 468/TTLN ngày 12/05/2016 về việc tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55-NĐ/CP; thông qua dự thảo thỏa thuận mới với các nội dung chính như: Tiếp tục triển khai các chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55-NĐ/CP; triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi của Agribank; triển khai hiệu quả cho vay qua Tổ vay vốn/ Tổ liên kết vay vốn theo Quyết định số 5199/QĐ-NHNo/HSX ngày 30/12/2016; phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn theo Đề án thẻ NNNT của Agribank; triển khai kế hoạch mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ATM, đăng ký các dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank để các hội viên, người dân sớm được tiếp cận và sử dụng thành thạo các dịch vụ tiện ích tiên tiến, góp phần đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần vào nâng cao chất lượng công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đinh Thị Hồng Giang

 Agribank tỉnh Lạng Sơn