Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát kết quả tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 01/12/2022, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn có buổi khảo sát kết quả tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

1

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động- Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Công ty THHH Bảo Long huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

1

Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ năm 2018 đến nay, BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành cũng như chỉ đạo BHXH cấp huyện tổ chức các hội nghị, tập huấn, tư vấn, đối thoại về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp được trên 750 hội nghị tuyên truyền, tập huấn, đối thoại trực tiếp với sự tham gia của khoảng 46.000 người; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trung tâm Thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công Hội thảo "Hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng về chính sách BHXH, BHYT" với 100 đại biểu tham dự; phối  hợp  với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện được 263 tin và 145 phóng sự phát thanh, 127 tin và 108 phóng sự truyền hình; đăng tải trên Báo Lạng Sơn 204 tin, bài trong chuyên mục “Bảo hiểm xã hội với cuộc sống” và tin bài trong các số báo khác; tổ chức lễ ra quân tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; vận động viên chức, người lao động tích cực like và chia sẻ các thông tin hữu ích về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp lên Facebook, Zalo cá nhân; đồng thời vận động người thân, bạn bè cùng đăng tải nhằm lan tỏa rộng rãi các sản phẩm, thông tin hữu ích về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp trên mạng xã hội. Tích cực, chủ động tương tác để trả lời, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các câu hỏi, bình luận về chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp trên các Trang tin điện tử, mạng xã hội và các nhóm hỗ trợ thông tin cho người lao động và đơn vị sử dụng lao động của BHXH tỉnh; đăng tải 1.123 tin bài, văn bản nghiệp vụ về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh; định kỳ hàng tháng đăng tải các bài tuyên truyền về chủ trương chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp trên Bản tin Thông báo nội bộ và Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…

1

Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Sau 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của các tổ chức, cá nhân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh. Số người tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng đều qua các năm. Tính đến hết tháng 10/2022 có 694.363 người tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm tự nguyện trên địa bàn tỉnh, trong đó 66.816 người tham gia BHXH, bằng 20,67% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động (số người tham gia BHXH bắt buộc: 53.300 người, tăng 1,02 so với năm 2017; số người tham gia BHXH tự nguyện: 13.516 người, tăng 739% so với năm 2017; tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện bằng 4,18% lực lượng lao động, cao hơn 1,68% so với mục tiêu đến năm 2025 của Nghị quyết số 28-NQ/TW). Số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp 43.308 người, bằng 13,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Cùng với công tác phát triển đối tượng, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN của BHXH tỉnh Lạng Sơn hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo thuận lợi cho người hưởng, đúng thời gian, chế độ quy định và thời hạn giai quyết, không xảy ra mất mát hoặc xâm tiêu tiền chi trả.  Hiện nay, BHXH tỉnh Lạng Sơn đang quản lý và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 30.216 người, bằng 27,6% số người sau độ tuổi nghỉ hưu trong tỉnh (109.517 người), còn thiếu khoảng 27,4% so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2025 mà Nghị quyết 28/NQ/TW đã đề ra.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH như: Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động về chuyên môn và kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; trong quá trình tuyên truyền dành thời gian để thảo luận, trao đổi những vấn đề mà Nhân dân quan tâm, có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của họ để Nhân dân yên tâm và tự nguyện tham gia BHXH, BHYT...; kịp thời lắng nghe, giải thích cho Nhân dân thông suốt các chính sách về BHXH, BHYT; tổ chức các buổi đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của Nhân dân; kịp thời giải quyết nhằm tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong tham gia BHXH, BHYT…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Trưởng Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW trên địa bàn tỉnh và vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác tuyên truyền cũng như sự tham gia, phối hợp trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tăng cường định hướng tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và các chính sách BHXH liên quan; trong đó phân tích sâu sắc những tác động của Nghị quyết và các chính sách giúp người dân hiểu rõ về lợi ích của chính sách, từ đó tích cực tham gia các loại hình BHXH, nhất là BHXH tự nguyện. Đồng thời, đoàn công tác cũng tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tại buổi làm việc để báo cáo bộ, ngành Trung ương nghiên cứu có các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới./.

 Phùng Thị Thùy Ninh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn