Đồng bộ giải pháp thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên

Trong năm học vừa qua,  tỷ lệ học sinh, sinh viên HSSV tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 99,88%, trong đó HSSV tham gia BHYT tại trường học đạt 99,79%. Sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành liên quan, sự chủ động của các nhà trường trong tuyên truyền chính sách BHYT đến HSSV góp phần quan trọng vào kết quả này.

  Tăng cường công tác phối hợp

Việc thực hiện tốt chính sách BHYT HSSV sẽ góp phần vào sự nghiệp giáo dục toàn diện và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho thế hệ tương lai, vì vậy, trong năm học vừa qua, các cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp truyền thông về chính sách BHYT đến HSSV và gia đình của HSSV. Trong đó, nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), y tế, tài chính, qua đó góp phần giúp việc triển khai thực hiện BHYT cho HSSV đi vào nền nếp, từng bước hướng đến mục tiêu  BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh.

hs

Nhân viên y tế Trường Tiểu học Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn kiểm tra sức khoẻ ban đầu cho học sinh tại trường

Ông Hoàng Hữu Quang, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Hằng năm, BHXH tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về BHYT HSSV trong năm học mới. Đồng thời, BHXH tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin với các sở, ngành liên quan để nắm bắt và thống nhất trong việc phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện và tháo gỡ vướng mắc, nhất là việc chỉ đạo BHXH các huyện phối hợp chặt chẽ với phòng GD&ĐT đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT nói chung, các quy định về BHYT HSSV nói riêng. Theo đó, BHXH các huyện tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động HSSV thuộc các xã vừa ra khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn tiếp tục tham gia BHYT HSSV.

Cùng với sự chủ động phối hợp của ngành BHXH, thời gian qua, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Sở GD&ĐT kiện toàn đội ngũ nhân viên y tế trường học; chỉ đạo trung tâm y tế cấp huyện thường xuyên phối hợp với các đơn vị trường học thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu (CSSKBĐ) cho HSSV; chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện tốt việc đảm bảo quyền lợi cho HSSV khi đi khám chữa bệnh. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị – xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2021 – 2022 và đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: Thời gian qua, thành phố đã phối hợp với BHXH tỉnh, các ngành liên quan chỉ đạo công tác tuyên truyền, truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, trong đó chú trọng tuyên truyền BHYT HSSV trong các nhà trường. Thông qua công tác tuyên truyền, các trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã tích cực triển khai, năm học qua, 100% HSSV trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tham gia BHYT.

  Sự chủ động từ các nhà trường

Năm học 2021 – 2022, trên địa bàn tỉnh có tổng số 438 cơ sở GD&ĐT từ bậc tiểu học đến các cơ sở đào tạo, dạy nghề, trong đó 12 trường đào tạo, dạy nghề; 35 trường THPT; 206 trường THCS; 185 trường tiểu học với tổng số HSSV tham gia học tập tại các trường là 152.681 em. Trong số này có 334 trường học thuộc diện tham gia BHYT theo nhóm HSSV với 82.996 HSSV.

Theo BHXH tỉnh, năm học vừa qua toàn tỉnh có 35.848 HSSV không tiếp tục được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT mà phải tự mua BHYT để tiếp tục được hưởng quyền lợi khi đi khám chữa bệnh. Để triển khai thực hiện hiệu quả chính sách BHYT HSSV, các trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động trong việc tiếp nhận những thay đổi của chính sách và truyền tải, thông tin tuyên truyền đến các giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh ngay từ đầu năm học mới.

bhxh

BHXH tỉnh ra quân tuyên truyền về thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Bà Nông Thị Linh Chi, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Cao Lộc cho biết: Năm học 2021-2022, trung tâm có 21 lớp với 733 học sinh, trong đó có 291 học sinh được cấp theo các diện khác, 442 học sinh mua BHYT, đạt 100%. Phát huy kết quả này, năm học 2022 – 2023, trung tâm có 701 học sinh, trong đó có 425 học sinh bắt buộc tham gia theo nhà trường. Đến nay trung tâm đã tuyên truyền đến phụ huynh tại cuộc họp phụ huynh đầu năm tổ chức giữa tháng 9/2022 và phụ huynh cam kết sẽ hoàn thành sớm việc nộp BHYT để đảm bảo quyền lợi cho học sinh khi đi khám, chữa bệnh.

Nhiều trường còn có những cách làm hiệu quả khác như: tuyên truyền trên các nhóm Zalo, tại các cuộc họp chuyên môn, họp hội đồng giáo dục… nhằm thông tin đầy đủ về các chính sách liên quan đến BHYT tới giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Bà Hoàng Thị Minh Ánh, nhân viên y tế trường học, Trường Tiểu học Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn cho biết: Thực hiện chính sách BHYT, hằng năm, được sự tuyên truyền của liên ngành BHXH – Y tế – Giáo dục, tôi đã tham mưu cho lãnh đạo nhà trường chủ động triển khai tuyên truyền qua nhiều hình thức như: Zalo các lớp, Zalo trường; cập nhật chính sách mới về BHYT để thông tin đến giáo viên, phụ huynh và học sinh. Nhờ đó hằng năm, nhà trường đều đạt 100% học sinh tham gia BHYT.

  Những kết quả tích cực

Theo thống kê của BHXH tỉnh, trong năm học 2021 – 2022, các huyện, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện công tác BHYT HSSV, tỷ lệ tham gia BHYT tại trường học đều đạt từ 97,38% đến 100%, trong đó có 7/11 huyện, thành phố đạt 100%, gồm: Thành phố Lạng Sơn và các huyện: Hữu Lũng, Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình, Văn Lãng, Bình Gia.

Trong số các nhà trường, thời gian qua, một số trường học quản lý nhiều HSSV nhưng do có nhiều giải pháp trong tuyên truyền, vận động nên đã đạt 100% HSSV tham gia BHYT. Điển hình như các trường: THCS thị trấn Đồng Đăng, Tiểu học thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc); THPT Chi Lăng, THPT Đồng Bành, THCS thị trấn Chi Lăng (huyện Chi Lăng); Tiểu học xã Tân Thành, Tiểu học xã Hồ Sơn, Tiểu học 1 thị trấn Hữu Lũng, THCS thị trấn, THCS Tân Thành (Hữu Lũng); …

Đối với địa bàn thành phố Lạng Sơn, nhiều trường học có số học sinh lớn, từ 1.000 em trở lên nhưng nhiều năm nay vẫn thực hiện tốt việc duy trì tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT, điển hình như các trường: Tiểu học Chi Lăng, Tiểu học Hoàng Văn Thụ, THCS Vĩnh Trại, THPT Việt Bắc…

Với những kết quả tích cực này, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; Giám đốc BHXH tỉnh tặng giấy khen cho 26 tập thể, 26 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác BHYT HSSV năm học 2021 – 2022.

  Hướng tới BHYT toàn dân

Những kết quả đạt được của BHYT HSSV thời gian qua đã góp phần vào thực hiện chỉ tiêu chung về tỷ lệ tham gia BHYT và nâng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh tính đến hết tháng 8/2022 là 85,91%.

Ông Hoàng Hữu Quang, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Bước vào năm học mới 2022 – 2023, BHXH tỉnh đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT trong việc thực hiện khảo sát, phân loại HSSV tham gia BHYT theo nhóm HSSV và HSSV đã được cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác, phục vụ cho công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động tham gia BHYT. Đồng thời giao chỉ tiêu thực hiện BHYT HSSV đối với từng cơ sở giáo dục, đào tạo, phấn đấu đạt 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2022 – 2023. Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, trong đó ưu tiên đối với các địa bàn không còn được cấp BHYT miễn phí. Mặt khác, ngành tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho HSSV tham gia BHYT. Chúng tôi coi đây là khâu quan trọng, khẳng định giá trị của việc tham gia BHYT.

Với những giải pháp đồng bộ, thiết thực, sự vào cuộc của nhiều ngành, địa phương, sự đồng thuận của các bậc phụ huynh và toàn xã hội, tin tưởng rằng, công tác BHYT HSSV tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng, đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT.


pgd

Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

“Tính đến hết năm học 2021 – 2022, tỷ lệ HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT đạt trên 99%. Đây là kết quả rất tích cực trong bối cảnh năm học vừa qua có nhiều ảnh hưởng do dịch COVID-19. Để có được kết quả đó, từ đầu mỗi năm học, sở đều phối hợp với các đơn vị như: BHXH tỉnh, Sở Y tế chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền công tác BHYT bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú.

Cụ thể, truyền thông về công tác BHYT thông qua hình thức nhắn tin qua điện thoại, qua ứng dụng VssID, tương tác qua mạng xã hội Zalo, Facebook, hội nghị trực tuyến; tuyên truyền trực quan (pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu…) và tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp phụ huynh, bảo đảm các phụ huynh, học sinh được tiếp cận đầy đủ với thông tin cơ bản về chính sách BHYT.

Cùng đó, sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật BHYT; đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí thi đua đối với các nhà trường; các trường đạt chuẩn quốc gia phải có 100% học sinh tham gia BHYT.

Với những cách làm đó, việc vận động HSSV tham gia BHYT đã đạt được những kết quả khích lệ, nâng cao mức độ bao phủ BHYT HSSV trong toàn tỉnh.

Phát huy những kết quả này, năm học 2022 – 2023, sở cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các trường học quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông để thực hiện đạt mục tiêu 100% đơn vị trường học, HSSV tham gia BHYT”.

Nguồn: https://baolangson.vn/xa-hoi/bao-hiem-xa-hoi/528534-dong-bo-giai-phap-thuc-hien-bao-hiem-y-te-hoc-sinh-sinh-vien.html