Ghi nhận từ thành công của Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Lạng Sơn năm 2022 được tổ chức trong 2 ngày (từ ngày 27 – 28 tháng 4 năm 2022). Hội thi là dịp để các giảng viên kiêm chức tại Trung tâm chính trị các huyện ủy, thành ủy khẳng định, thể hiện năng lực của mình; đồng thời cũng là dịp để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, bổ sung, hoàn thiện về kiến thức, phương pháp, kỹ năng sư phạm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh

1

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải cho thí sinh (Nguồn ảnh: Báo Lạng Sơn)

Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Lạng Sơn năm 2022 đã thành công tốt đẹp, đây là lần thứ hai, tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Hội thi. Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Tổ chức Hội thi. Rút kinh nghiệm từ đợt thi năm 2018, để đảm bảo chất lượng của Hội thi, Ban Tổ Hội thi đã sớm ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi, Quy chế Hội thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Hội thi. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội thi, xây dựng kịch bản, chương trình và các điều kiện để tổ chức Hội thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, chu đáo.

 Tham dự Hội thi có tổng số 12 thí sinh đến từ 10/11 Trung tâm chính trị các huyện, thành phố, trong đó có 04 đồng chí là Phó Giám đốc Trung tâm chính trị, 08 đồng chí là giảng viên chuyên trách; thí sinh trẻ tuổi nhất 36 tuổi, thí sinh nhiều tuổi nhất 42 tuổi. Có 07 đồng chí giảng viên chuyên trách tham gia giảng dạy từ 2 - 9 năm; có 05 đồng chí mới tham gia công tác giảng dạy; có 01 thí sinh có trình độ thạc sĩ, 11 thí sinh có trình độ cử nhân; 12 thí sinh có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trung cấp.

Trong 02 ngày diễn ra Hội thi, các thí sinh dự thi đều hoàn thành tốt các phần thi của mình. Các giáo án của thí sinh được đầu tư nghiên cứu, thiết kế công phu, đáp ứng được mục đích, yêu cầu, kết cấu của từng phần giảng, đảm bảo đầy đủ nội dung cả về lý luận và thực tiễn, sát tài liệu, giáo trình và đảm bảo đủ 5 bước lên lớp; nhiều giáo án có ví dụ dẫn chứng, phân tích lý giải cụ thể từng vấn đề, làm cho bài giảng có nội dung phong phú, dễ hiểu và có chiều sâu, một số giáo án thể hiện phương pháp giảng dạy tích cực, bố cục rõ ràng, phân chia thời gian cho các phần hợp lý, có tính khoa học, cập nhật kiến thức mới thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, có ý thức trách nhiệm cao đối với Hội thi.

Về phần thực giảng, đảo đảm đúng, đủ kiến thức cơ bản, phù hợp đối tượng, đã cập nhật văn kiện đại hội đảng bộ các cấp vào bài giảng; trong quá trình giảng đã liên hệ vận dụng lý luận vào thực tiễn, nhất là những vấn đề tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đa số các giảng viên sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, có phong cách tự tin, làm chủ bài giảng. Các thí sinh đều sử dụng giáo án điện tử; nhiều thí sinh trong giảng dạy đã thể hiện năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt. Phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ, hầu hết các thí sinh trả lời đúng đáp án, có liên hệ thực tế làm sâu sắc thêm câu trả lời, đảm bảo thời gian quy định. Kết quả, Ban Tổ chức Hội thi đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích cho các thí sinh dự thi. Trên cơ sở kết quả Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022, Ban Tổ chức Hội thi đã chọn cử 01 giảng viên đạt giải Nhất tại Hội thi để tham dự Hội thi cấp khu vực do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Tổ chức Hội thi nhận thấy cũng còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Một số giáo án trình bày chưa khoa học, phân chia thời gian cho các nội dung trong bài chưa hợp lý. Có thí sinh soạn giáo án và khi giảng bài chưa bám sát vào hướng dẫn thực hiện các bước theo quy định. Phần thi thực giảng vẫn còn thí sính chưa thoát ly giáo án, chưa bao quát lớp học, thiếu tương tác với học viên, chưa có biện pháp để thu hút, hướng học viên vào bài giảng. Một số thí sinh trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo chưa đủ nội dung, thiếu ý; thiếu liên hệ thực tiễn…

Có thể khẳng định, hiệu quả và sức lan tỏa của Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Lạng Sơn năm 2022 là tích cực, đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và những người làm công tác lý luận chính trị quan tâm theo dõi, hưởng ứng Hội thi. Qua Hội thi giúp cho các cấp ủy đảng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị và chất lượng của đội ngũ giảng viên kiêm chức tại các Trung tâm chính trị, để từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở cơ sở; quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị. Cùng với đó, từng giảng viên lý luận chính trị cần tiếp tục chủ động, tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong sư phạm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh./.

NTS