Hội nghị Báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Sáng 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 5 năm 2022 bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước. 
1

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo kết quả Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Tại tỉnh Lạng Sơn, Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 171 điểm cầu các cấp, với 3.882 đại biểu tham dự. Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh. Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí báo cáo viên Đoàn 338; các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh.

1


 

1

Đại biểu dự Hội nghị điểm cầu cấp tỉnh

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII). Theo thông báo nhanh kết quả Hội nghị, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4-5-2022 đến ngày 10-5-2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ năm để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (6) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các cơ quan báo chí cũng như hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước đẩy mạnh tuyên truyền kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh việc tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên ở cơ sở tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị và một số sự kiện đối ngoại quan trọng như: Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2022), Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022, Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022 và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc theo các nội dung hướng dẫn của Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương...

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần thường xuyên cập nhật, tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong quý I/2022, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; nỗ lực, thành quả công tác chống dịch Covid-19 của Việt Nam; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, làm rõ mục đích, yêu cầu, quy trình thực hiện, trong đó nhấn mạnh 5 quan điểm, nguyên tắc xuyên suốt trong triển khai thực hiện công tác luân chuyển cán bộ.

Vi Thập