Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022

Ngày 28/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022. Đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

4

Toàn cảnh Hội nghị

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức của các trung tâm chính trị huyện, thành phố.

2

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt, giới thiệu nội dung 03 chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị đã được xây dựng điều chỉnh, bổ sung theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở. Cùng với đó, hướng dẫn nội dung và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở.

Cũng trong chương trình, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đánh giá công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian qua. Các đại biểu dành thời gian thảo luận về những khó khăn, vướng mắc ở địa phương, cơ sở, từ đó đưa ra những giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tới. Thông qua Hội nghị giúp đội ngũ ban tuyên giáo các cấp; lãnh đạo, giảng viên chuyên trách tại trung tâm chính trị cấp huyện trên toàn quốc nắm vững những nội dung kiến thức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Qua đó vận dụng vào công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Lê Thuyên