Hội thảo đề cương cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1986 – 2020

Ngày 4/03/2020, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức Hội thảo đề cương cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1986 – 2020. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Dự hội thảo có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

2

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo quá trình nghiên cứu, biên soạn dự thảo Đề cương cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1986-2020. Theo đó, dự thảo Đề cương cuốn sách gồm: Gồm 4 phần (lời giới thiệu, nội dung, kết luận, phụ lục). Phần nội dung gồm 4 chương: Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo thực hiện sự nghiệp đổi mới của Đảng (1986-1995); Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc đổi mới và từng bước tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996-2005); Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước hội nhập quốc tế (2005-2015); Đảng bộ tỉnh lãnh đạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững (2015-2020).

2

Lãnh đạo Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu, các nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực lịch sử Đảng đã thảo luận nôi sổi và đóng góp ý vào dự thảo Đề cương cuốn sách tập trung vào các nội dung: phân chia lại giai đoạn giữa các chương; chỉnh sửa câu từ; xác định lại một số mốc thời gian; lựa chọn yếu tố để làm nổi bật cuốn sách; bổ sung phục lục; thay đổi cách đặt tên các mục, tiểu mục…

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định đề cương cuốn sách đã đảm bảo cho việc biên soạn cuốn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh đúng yêu cầu đặt ra, phản ánh toàn kiện kết quả đã đạt được sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Để công tác biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1986-2020 đạt kết quả theo yêu cầu, Ban Biên soạn nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, tổng hợp bổ sung hoàn chỉnh đề cương chi tiết để trình Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ cho ý kiến trước khi tiến hành biên soạn.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, các chuyên gia tiếp tục trao đổi, thống nhất việc xây dựng đề cương chi tiết; các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ban Tuyên giáo cung cấp tư liệu để phục vụ quá trình xây dựng đề cương…

Theo dự kiến, cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1986 – 2020 sẽ được công bố, phát hành nhân dịp kỷ niệm 191 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1931 – 4/11/2022). Cuốn sách được xuất bản là nguồn tư liệu quan trọng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiên cứu, học tập, giáo dục truyền thống cách mạng góp phần thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lê Thuyên