Họp chuẩn bị tổng kết trao giải Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Chiều ngày 11/4/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai Cuộc thi và công tác chuẩn bị chương trình tổng kết, trao giải; dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Tổ chức, các tổ giúp việc Cuộc thi.

1

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả triển khai Cuộc thi; dự thảo kế hoạch tổ chức chương trình tổng kết trao giải Cuộc thi, chương trình, kịch bản Cuộc thi; công tác bình xét thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Cuộc thi. Các đại biểu đã tập trung thảo luận báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền triển khai, đánh giá ưu điểm, hạn chế trong tổ chức thực hiện, nhận định về các cách làm mới sáng tạo, hiệu quả. Cuộc thi thu hút trên 277.800 lượt người tham gia, đồng thời các đại biểu góp ý kiến kế hoạch tổ chức tổng kết trao giải thưởng Cuộc thi, thống nhất thời gian, địa điểm, thành phần dự dâng hương, dâng hoa, thành phần dự tổng kết trao giải; xét khen thưởng cho 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu triển khai Cuộc thi.

1
Đại biểu phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đã giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp tục chủ động triển khai công tác tuyên truyền về kết quả Cuộc thi, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đón tiếp đại biểu, tham gia chương trình dâng hương, dâng hoa và thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong tổng kết, trao giải Cuộc thi. Các bộ phận giúp việc Cuộc thi tiếp thu ý kiến của thành viên, tham mưu cho Ban Tổ chức ban hành kế hoạch tổng kết trao giải Cuộc thi; báo cáo tổng kết, chuẩn bị tốt kịch bản dâng hương, dâng hoa báo công Bác, kịch bản tổng kết trao giải Cuộc thi; chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài đưa thông tin tổng kết trao giải Cuộc thi.

Cuộc họp thống nhất Chương trình tổng kết trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 19/5/2022, gắn với hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Trần Huyền

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy