Họp Hội đồng thẩm định lựa chọn các bài viết chính luận tham dự Cuộc thi cấp trung ương

Ngày 27/7, Hội đồng thẩm định Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Lạng Sơn năm 2022 họp thống nhất kết quả thẩm định các bài viết tham dự Cuộc thi. Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Cuộc thi chủ trì cuộc họp

1

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Cuộc thi phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Cuộc thi được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh, bắt đầu từ tháng 4 năm 2022. Sau gần 4 tháng triển khai, toàn tỉnh có 20 đơn vị đầu mối ở ban chỉ đạo cấp huyện và tương đương cùng các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Các đơn vị đã thu nhận được tổng số 579 bài dự thi, tổ chức sơ loại các bài viết và gửi về Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cấp tỉnh để thẩm định với tổng số 146 bài dự thi.

Hội đồng thẩm định của tỉnh đã tiến hành chấm điểm khách quan, trung thực, bảo đảm các tiêu chí, quy định của Cuộc thi. Kết quả được thảo luận, thống nhất tại cuộc họp. Các ý kiến thảo luận tập trung vào việc đánh giá chất lượng các bài viết tham dự thi; lựa chọn số lượng các bài gửi tham dự Cuộc thi cấp trung ương

Với số lượng 47 bài viết được Hội đồng thẩm định lựa chọn gửi Ban Tổ chức Cuộc thi cấp trung ương, theo đánh giá, các bài dự thi có chất lượng tốt, nội dung sâu sắc, hình thức trình bày sinh động, hình ảnh minh họa có ý nghĩa, là nguồn tài liệu phong phú, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác của cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

1

Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng thẩm định phát biểu tại cuộc họp

Cũng tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã thống nhất đề xuất 07 tập thể, 07 cá nhân được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai và tham gia Cuộc thi.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thẩm định ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên Hội đồng, Tổ thư ký trong suốt quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kết quả chấm ở cấp tỉnh thể hiện sự khách quan, công tâm, trách nhiệm, bám sát các tiêu chí, Thể lệ Cuộc thi; mong muốn Cuộc thi tiếp tục được các cấp, các ngành triển khai sâu rộng, đạt kết quả tích cực trong những năm tiếp theo; góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thanh Tâm