Kết quả tuần 2, Cuộc thi trắc nghiệm “tìm hiểu về 190 năm ngày thành lập tỉnh lạng sơn” (04/11/1831 - 04/11/2021)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM

tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn” (04/11/1831 - 04/11/2021)

Tuần thi thứ hai

(kèm theo Quyết định số 96-QĐ/BTC, ngày 19/7/2021 của Ban Tổ Chức Cuộc thi)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ -

Đơn vị công tác

Trực thuộc

Đạt giải

1

Hà Thị Châm

1989

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Nhất

2

Nguyễn Văn Định

1986

Công ty TNHH Bảo Long, huyện Cao Lộc

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Nhì

3

Toàn Thị Luyến

1987

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Nhì

4

Hoàng Bách Trường

1974

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Nhì

5

Nguyễn Ngọc Ngân

1986

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Ba

6

Nguyễn Chung Kiên

1988

Trường PTDTBT TH Vĩnh Quang

Đảng bộ huyện Bình Gia

Ba

7

Vi Thị Lan Phương

1990

Ban Tuyên giáo Thành ủy Lạng Sơn

Đảng bộ TP. Lạng Sơn

Ba

8

Phùng Thị Xâm

1989

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Ba

9

Phùng Hải Yến

2004

Lớp 11A2, trường THPT Lương Văn Tri

Đảng bộ huyện Văn Quan

Ba

10

Chu Thanh Hoài

2009

Lớp 6a3, trường THCS Đông Kinh

Đảng bộ TP. Lạng Sơn

Khuyến khích

11

Hoàng Minh Hiếu

1996

Báo Lạng Sơn

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Khuyến khích

12

Hứa Thanh Hóa

2004

Lớp 11A2, trường THPT Lương Văn Tri

Đảng bộ huyện Văn Quan

Khuyến khích

13

Hoàng Khánh Huyền

2005

Lớp 11A2, trường THPT Lương Văn Tri

Đảng bộ huyện Văn Quan

Khuyến khích

14

Hà Văn Hưng

1977

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Khuyến khích

15

Vũ Lương Duy

2004

Lớp 11A3, trường THPT Lương Văn Tri

Đảng bộ huyện Văn Quan

Khuyến khích

16

Mông Tiến Đạt

2005

Lớp 11A1, trường THPT Lương Văn Tri

Đảng bộ huyện Văn Quan

Khuyến khích

17

Hà Văn Lâm

2005

Lớp 10A1, Trường THPT Lương Văn Tri

Đảng bộ huyện Văn Quan

Khuyến khích

18

Phùng Kim Tuyến

2005

Trường THPT Lương Văn Tri

Đảng bộ huyện Văn Quan

Khuyến khích

19

Trần Kim Oanh

2004

Lớp 12A1, trường THPT Lương Văn Tri

Đảng bộ huyện Văn Quan

Khuyến khích

20

Triệu Hoài Nhi

2004

Lớp 11A1, trường THPT Lương Văn Tri

Đảng bộ huyện Văn Quan

Khuyến khích

21

Nguyễn Thị Thành

1984

Trường THCS xã Bắc Thủy

Đảng bộ huyện Chi Lăng

Khuyến khích

22

Hoàng Ba Duy

1984

Đảng ủy xã Tràng Các

Đảng bộ huyện Văn Quan

Khuyến khích

23

Hoàng Thị Làu

1974

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS xã Bắc Lãng

Đảng bộ huyện Đình Lập

Khuyến khích

24

Lý Quang Linh

2004

Thôn Nà Bung, xã Điềm He

Đảng bộ huyện Văn Quan

Khuyến khích

 

BIỂU TỔNG HỢP SỐ NGƯỜI THAM GIA THI TUẦN THỨ HAI

TT

Tên đơn vị

Ngày 1

Ngày 2

Ngày

3

Ngày 4

Ngày 5

Ngày 6

Ngày 7

Tổng

1

TP. Lạng Sơn

474

210

308

250

285

140

164

1.831

2

Bình Gia

172

139

84

105

97

53

30

680

3

Bắc Sơn

26

54

47

08

08

22

05

170

4

Cao Lộc

83

106

134

32

56

15

18

444

5

Chi Lăng

261

222

204

140

129

109

78

1.143

6

Hữu Lũng

70

205

229

94

64

96

73

831

7

Đình Lập

44

32

41

207

345

156

60

885

8

Tràng Định

173

198

159

144

222

182

71

1.149

9

Văn Lãng

21

453

149

62

78

23

46

832

10

Văn Quan

27

148

108

112

162

155

35

747

11

Lộc Bình

32

20

69

55

53

64

34

327

12

Công an tỉnh

38

56

23

33

45

11

16

222

13

BĐBP tỉnh

01

14

04

0

0

01

03

23

14

Quân sự tỉnh

04

0

02

09

03

0

0

18

15

ĐUK các CQ tỉnh

150

90

237

94

107

88

121

887

16

Không xác định ĐU trực thuộc

04

01

02

01

0

0

0

8

 

Tổng

1.580

1.948

1.800

1.346

1.654

1.115

754

10.197

 

 

Tổng tuần 2: 10.197 lượt dự thi