Kết quả tuần 3, Cuộc thi trắc nghiệm “tìm hiểu về 190 năm ngày thành lập tỉnh lạng sơn” (04/11/1831 - 04/11/2021)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM

Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)”

Tuần thi thứ ba

(kèm theo Quyết định số 103 -QĐ/BTC, ngày 26 /7/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

- Đơn vị công tác

Trực thuộc

Đạt giải

1

Chu Văn Khải

1996

Phòng PX03 - Công an tỉnh

Đảng bộ

Công an tỉnh

Nhất

2

Nguyễn Văn Chung

2004

Lớp 11A, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bắc Sơn

Đảng bộ huyện Bắc Sơn

Nhì

3

Lành Văn Huy

1986

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Nhì

4

Dương Minh Thúy

2005

Lớp 10C, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bắc Sơn

Đảng bộ huyện Bắc Sơn

Nhì

5

Chu Minh Phương

2008

Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Trại

Đảng bộ TP. Lạng Sơn

Ba

6

Lương Tuấn Khải

1990

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng bộ khối

Các cơ quan tỉnh

Ba

7

Lý Trung Bạch

1977

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Ba

8

Đinh Thị Tâm

1978

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Lãng

Đảng bộ huyện Văn Lãng

Ba

9

Hoàng Thanh Huyền

1983

Báo Lạng Sơn

Đảng bộ khối

Các cơ quan tỉnh

Ba

10

Lăng Văn Tý

1984

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Khuyến khích

11

Triệu Văn Báo

1982

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Khuyến khích

12

Trần Văn Quỳnh

1998

Công an huyện Tràng Định

Đảng bộ

Công an tỉnh

Khuyến khích

13

Đổng Trường Giang

1988

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Khuyến khích

14

Triệu Đình Văn

1991

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Khuyến khích

15

Võ Thành Đạt

2005

Lớp 10A, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bắc Sơn

Đảng bộ huyện Bắc Sơn

Khuyến khích

16

Hoàng Tiến Bẩy

1984

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Khuyến khích

17

Đàm Văn Trường

1989

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Khuyến khích

18

Hoàng Thị Huyền

2004

Lớp 11B, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bắc Sơn

Đảng bộ huyện Bắc Sơn

Khuyến khích

19

Lưu Anh Tú

1989

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị

Đảng bộ

Công an tỉnh

Khuyến khích

20

Bế Thị Bền

1990

Công ty TNHH Bảo Long

Đảng bộ huyện Cao Lộc

Khuyến khích

21

Dương Công Long

2003

Lớp 12B, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bắc Sơn

Đảng bộ huyện Bắc Sơn

Khuyến khích

22

Dương Công Phong

2005

Lớp 10C, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bắc Sơn

Đảng bộ huyện Bắc Sơn

Khuyến khích

23

Triệu Thùy Hương

1991

Trường PTDTBT TH, THCS Vĩnh Tiến

Đảng bộ huyện Tràng Định

Khuyến khích

24

Hoàng Văn Thi

1983

UBND xã Thành Hòa

Đảng bộ huyện Văn Lãng

Khuyến khích

 

BIỂU TỔNG HỢP SỐ NGƯỜI THAM GIA THI TUẦN THỨ BA

TT

Tên đơn vị

Ngày 1

Ngày 2

Ngày

3

Ngày 4

Ngày 5

Ngày 6

Ngày 7

Tổng

1

TP. Lạng Sơn

344

138

231

491

239

123

191

1757

2

Bình Gia

119

124

121

61

94

40

45

604

3

Bắc Sơn

02

179

263

294

228

136

119

1221

4

Cao Lộc

40

83

128

121

175

45

42

634

5

Chi Lăng

137

148

188

119

123

123

67

905

6

Hữu Lũng

128

84

140

89

92

109

35

677

7

Đình Lập

318

171

125

131

71

10

10

836

8

Tràng Định

156

184

206

181

215

148

84

1174

9

Văn Lãng

179

63

140

178

70

22

57

709

10

Văn Quan

136

206

122

211

121

81

45

922

11

Lộc Bình

36

33

624

586

357

185

141

1962

12

Công an tỉnh

171

57

28

13

44

33

23

369

13

BĐBP tỉnh

07

03

02

06

05

01

47

71

14

Quân sự tỉnh

15

07

38

32

06

05

12

115

15

ĐUK các CQ tỉnh

161

148

139

159

136

71

82

896

16

Không xác định ĐU trực thuộc

04

03

0

01

0

02

0

10

 

Tổng

1953

1631

2495

2673

1976

1134

1000

12862