Lạng Sơn chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về an toàn thực phẩm

Xác định vai trò quan trọng của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe người tiêu dùng, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm theo hướng tiếp cận trực tiếp đến các đối tượng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo chuyển biến tích cực trong thay đổi hành vi của người sản xuất, kinh doanh; người tiêu dùng có nhiều kênh thông tin hơn trong việc lựa chọn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Cùng với đó, các cơ quan thông tin đại chúng đã tăng cường các tin, bài tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã xây dựng các phóng sự, chuyên mục phản ánh về tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm, hướng dẫn người dân lựa chọn và bảo quản thực phẩm an toàn. Các ngành chức năng đa phát hành 61 đĩa hình, đĩa tiếng ghi âm về Thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm, 267 băng rôn, khẩu hiệu, trên 2.300 tờ gấp phục vụ cho công tác tuyên truyền. Tổ chức hội thao, hội thi tuyên truyền an toàn thực phẩm, tuyên truyền lưu động, lồng ghép các cuộc họp thôn bản được 131 buổi. Phối hợp thực hiện tuyên truyền trên các Trang Thông tin điện tử tổng hợp của các Sở, Ngành và Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh.

2

Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Tràng Định kiểm tra tại Siêu thị Gia Thái, khu 1, thị trấn Thất Khê (Nguồn ảnh: Báo Lạng Sơn)

Các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, triển khai và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2022. Đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh toàn thực phẩm các xã, phường, thị trấn triển khai công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn thực thực phẩm cho người dân. Thành lập các đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, qua kiểm tra có 1.205/1.401 cơ sở thực phẩm chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm (chiếm 86,0%); số cơ sở thực phẩm có vi phạm bị xử lý là 22/1.401 (chiếm 1,6%) tổng số cơ sở đã kiểm tra; 174/1.401 cơ sở có tồn tại bị nhắc nhở (chiếm 12,4%) tổng số cơ sở đã kiểm tra. Thông qua công tác kiểm tra đã góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Nhận thức của toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn đối với sức khỏe con người từng bước được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế, khó khăn, thách thức đó là: Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật về an toàn thực phẩm đối với người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng chưa toàn diện, nhất là ở cơ sở. Việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, khó quản lý. Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ qua các đường mòn từ biên giới vào nội địa có lúc còn diễn biến phức tạp, khó khăn trong kiểm soát.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, trong thời gian tới, các cấp, các ngành chức năng của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là của các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng về các chủ trương, chính sách, pháp luật và những kiến thức cần thiết về an toàn thực phẩm; khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, từng doanh nhân, từng hộ gia đình và từng người dân để cùng thực hiện tốt việc bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là trong khâu sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan truyền thông, người tiêu dùng và của toàn xã hội trong việc phát hiện các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa, thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu hành trên thị trường, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng.

Đổi mới hình thức, phương pháp và nội dung tuyên truyền theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù hợp trình độ, nhu cầu, nhận thức của người dân ở từng địa bàn; tăng thời lượng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục, chương trình truyền thông về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là các mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội và hội nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các tiêu chí về an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” và các chương trình, phong trào khác của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình để giải quyết hoặc phản ánh, kiến nghị kịp thời với cấp có thẩm quyền những vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở và công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh./.

N.T.S