Lạng sơn đẩy mạnh quan tâm thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc. Đồng thời, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, ý thức rèn luyện, phấn đấu vươn lên để cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ những giá trị tốt đẹp, những thành quả to lớn mà các thế hệ trước đã dày công gìn giữ.

2

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thắp hương cho các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn (Nguồn ảnh: Báo Lạng Sơn)

Căn cứ Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,... những năm qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đến cấp cơ sở, bảo đảm việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách được thường xuyên, đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định, kịp thời xử lý các trường hợp còn tồn đọng để những người có công với cách mạng được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước.

1

Phòng LĐTB&XH thành phố phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám bệnh cho người có công trên địa bàn tỉnh (Nguồn ảnh: Báo Lạng Sơn)

Qua triển khai thực hiện, đời sống của gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Giai đoạn 2012 – 2018, trung bình hằng năm có 98,4% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình dân cư nơi cư trú. Đến năm 2021, toàn tỉnh đã bảo đảm 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình người dân nơi cư trú. 100% xã/phường làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công.

1

Đoàn viên, thanh niên dâng hương, dâng hoa thắp nến tri ân các anh hùng thương binh, liệt sĩ (Nguồn ảnh: Trang TTĐT Đài PTTHLS).

Hiện nay, toàn tỉnh đang quản lý hơn 33.000 hồ sơ người có công với cách mạng, trong đó: 5.644 liệt sĩ; 2.633 thương binh, bệnh binh; 207 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được Nhà nước phong tặng và truy tặng; 363 Cán bộ lão thành cách mạng; 425 Cán bộ tiền khởi nghĩa; 07 Anh hùng lực lượng vũ trang; 151 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; trên 23 nghìn người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; 126 người có công giúp đỡ cách mạng; 876 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Giai đoạn 2012 - 2020: Thực hiện chi trả kinh phí trợ cấp thường xuyên được 789.585 triệu đồng; giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 37.497 người có công và thân nhân, kinh phí 99.480 triệu đồng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân, giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục trong đào tạo cho 2.112 con của người có công, kinh phí 10.047 triệu đồng. Người có công và thân nhân được đảm bảo tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục. Giải quyết trợ cấp một lần và trợ cấp hằng tháng cho 20.798 người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Căm-pu-chia sau ngày 30/4/1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; trợ cấp một lần cho 7.436 quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ; trợ cấp một lần cho 35.418 dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trợ cấp một lần và trợ cấp hằng tháng cho 100 cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg, ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 917 thanh niên xung phong hưởng trợ cấp theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg, ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác chăm sóc sức khỏe đối với người có công được quan tâm, 100% người có công với cách mạng không hưởng lương và bảo hiểm xã hội đều được mua thẻ bảo hiểm y tế; được hưởng trợ cấp mai táng phí khi từ trần. Giai đoạn 2012 - 2020, đã thực hiện điều dưỡng tập trung và tại gia đình cho 24.041 lượt người có công, tổng kinh phí 11.521 triệu đồng.

Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lạng Sơn thực hiện tốt chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, điều dưỡng tập trung cho các đối tượng là người có công với cách mạng và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Từ năm 2019 - 2021, thực hiện điều dưỡng 2.548 lượt đối tượng, trong đó: Cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 1.034 lượt, đối tượng người có công của tỉnh là 1.514 lượt.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh. Hằng năm, nhân dịp tết Nguyên đán và kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực. Trung bình mỗi năm chuyển quà của Chủ tịch nước và Chủ tịch tỉnh đến trên 25 nghìn lượt người có công. Từ năm 2012 đến nay, Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" toàn tỉnh thu được trên 18.114 triệu đồng. Phong trào đền ơn, đáp nghĩa phát triển sâu rộng, huy động được sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ giúp đỡ người có công với cách mạng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đại chúng đã phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”. Công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được triển khai sâu rộng đến từng địa bàn, cơ sở phường, xã và Nhân dân. Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được thực hiện đạt kết quả tốt.

Toàn tỉnh có 5.644 liệt sĩ, trong đó liệt sĩ đã đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh là 502; số liệt sĩ chưa đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh là 4.487. Từ năm 2012 đến nay đã quy tập được 44 hài cốt liệt sĩ, bàn giao cho địa phương và gia đình. Đón nhận, quy tập 11 hài cốt liệt sĩ của quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu, hy sinh ở nước bạn Lào và Căm-pu-chia về nước do Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ bàn giao. Hằng năm, đều bố trí kinh phí thực hiện cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ; năm 2018 hoàn thành công trình Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn.

Trên địa bàn tỉnh có 18 nghĩa trang liệt sĩ; có 01 Đền thờ Liệt sĩ tại huyện Bắc Sơn và 108 nhà bia ghi tên liệt sĩ cấp xã. Giai đoạn 2016 - 2021 đã thực hiện cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ tại 08 huyện, thành phố, với tổng kinh phí 25,9 tỷ đồng. Năm 2022, tỉnh tiếp tục tập trung vốn để thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn.

Tỉnh đã chuẩn hóa thông tin của 5.127 liệt sĩ; 2.859 mộ liệt sĩ do tỉnh quản lý lên trang thông tin cơ sở dữ liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Xử lý và thu thập được thông tin về mộ liệt sĩ, trong đó xác định số mộ có đầy đủ thông tin 19 mộ; số mộ có một phần thông tin 1.834 mộ; số mộ không có thông tin 1.006 mộ.

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg, ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khai quật 716 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin để thực hiện giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ tại 07 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, trong đó lấy được 424 mẫu và thực hiện bàn giao mẫu cho Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Viện Giám định gen để giám định ADN.

Nhìn chung, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, cùng với sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân, việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày càng đi vào chiều sâu, giải quyết các vấn đề khó, cốt lõi, nhất là những vấn đề còn tồn đọng qua nhiều năm, nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ. Với phương châm không để người thực sự có công mà không được xem xét công nhận và thụ hưởng chính sách, tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xem xét xác nhận người có công với cách mạng, đồng thời chú trọng việc giải quyết những tồn đọng sau chiến tranh; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nhằm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng chính sách. Phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng; góp phần nâng cao đời sống của gia đình người có công với cách mạng, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ vươn lên, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Vương Hòa