Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Trải qua sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lạng Sơn là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, phát huy truyền thống ''uống nước nhớ nguồn'' của dân tộc Việt Nam, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn xác định công tác chăm sóc người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm lớn lao mà còn thể hiện tình cảm sâu sắc với những người đã cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm khi về điều dưỡng tại  Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lạng Sơn (Nguồn ảnh: Trang TT ĐT Sở L ĐTB&XH tỉnh Lạng Sơn)

Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên cả nước, trong đó tại tỉnh Lạng Sơn dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, tác động trực tiếp đến công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Tuy nhiên với tinh thần uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công vẫn được duy trì thường xuyên và đạt kết quả nhất định. Trong đó công tác tuyên truyền, phổ biến được chú trọng, đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng, làm khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm tăng thêm lòng tin trong Nhân dân và đối tượng chính sách đối với Đảng, Nhà nước.

Nhằm thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công và đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa, tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình, các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện, trong đó có Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 27/7/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đến UBND các huyện, thành phố để tổ chức, triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 23.000 người có công chiếm 3,026 dân số toàn tỉnh. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công đươc áp dụng theo quy định tại pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số diều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng… tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công bảo đảm việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách thường xuyên, đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định.

Tỉnh Lạng Sơn có 01 Trung tâm Điều dưỡng người có công, với chức năng, nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng người có công với cách mạng và thực hiện chế độ chính sách, tiêu chuẩn đãi ngộ của Nhà nước đối với người có công. Trung tâm Điều dưỡng người có công có tổng cộng 37 phòng với 74 gường đáp ứng công suất tối đa 74 lượt đối tượng/đợt. Giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh đã thực hiện chỉ tiêu điều dưỡng cho 7.310 lượt người có công, tổng kinh phí 12.282 triệu đồng (điều dưỡng tập trung cho 2.931 người, điều dưỡng tại gia đình 4.379 người). Từ năm 2017-2020 Trung tâm Điều dưỡng người có công đã thực hiện điều dưỡng tập trung cho 1.839 người, các đối tượng đến điều dưỡng đều được thăm khám sức khẻ ban đầu, có sổ theo dõi sức khỏe cho từng đối tượng. Ngoài ra trong chương trình điều dưỡng, Trung tâm luôn tổ chức đa dạng các hoạt động chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng cho đối tượng có bệnh lý về tim mạch, huyết áp, tiểu đường, hô hấp… chế độ các đối tượng được bảo đảm cấp đầy đủ các loại thuốc bổ, thuốc chữa trị bệnh thông thường. Đến nay, hầu hết người có công với cách mạng đã được hưởng các ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, cải thiện về nhà ở. Các hoạt động ''Đền ơn đáp nghĩa'' chăm sóc người có công đã thật sự trở thành một phong trào rộng khắp với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội

Để có những kết quả như trên, đó là sự cố gắng nỗ lực của các cấp, chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện công tác chăm sóc người có công vẫn còn những hạn chế nhất định: Số lượng biên chế được giao tại Trung tâm Điều dưỡng người có công còn ít, số người làm việc trực tiếp đến chăm sóc sức khỏe của đối tượng còn hạn chế, chưa có bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên ngành phục hồi chức năng. Trung tâm có 01 y sĩ, 01 điều dưỡng, 01 hộ lý; trình độ đào tạo chuyên môn của đội ngũ y tế mới đạt từ trung cấp đến cao đẳng, chưa được đào tạo chuyên sâu về y tế, điều dưỡng, phục hồi chức năng. Công tác xã hội hóa các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người có công còn nhiều hạn chế do điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt là các đối tượng ở các vùng cao, vùng xa còn chưa được sự quan tâm, chăm sóc đồng đều.

Để nâng cao chất lượng toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, góp phần phát triển an sinh xã hội trong tình hình mới, thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc. Đồng thời tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, nắm vững nội dung yêu cầu các chỉ thị, hướng dẫn về các chính sách đối với người có công, chăm sóc người có công, nhất là Chỉ thị 02/CT-TTg, ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Chỉ thị 21/CT-TTg, ngày 22/5/2017 về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức sâu sắc của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về mục đích, ý nghĩa, giá trị to lớn, ý nghĩa nhân văn của việc chăm sóc sức khỏe cho người có công với cách mạng và các đối tượng cần trợ giúp xã hội.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động nguồn lực hỗ trợ khám, chữa bệnh đối với người có công với cách mạng, tăng cường hơn nữa sự quan tâm giúp đỡ về vật chất, động viên về tinh thần đối với các gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng để ổn định đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động xã hội. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên y tế, phục hồi chức năng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc, điều dưỡng và phục hồi chức năng; huấn luyện kỹ năng chăm sóc và phục hồi chức năng cho các đối tượng tại gia đình.

Rà soát, sắp xếp, bố trí đủ số lượng y sĩ, bác sĩ, kỹ thuật viên phục hồi chức năng làm việc tại cơ sở chăm sóc sức khỏe theo vị trí việc làm, khối lượng công việc phù hợp với nhu cầu của cơ sở và điều kiện thực tế của tỉnh; bảo đảm theo dõi, thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng cho đối tượng.

Hoàng Phương