Những hoạt động nổi bật của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn trong quý II năm 2022

I. Sáng 06/4/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn kết nối điểm cầu trực tuyến Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4 năm 2022.

1

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

1

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại điểm cầu Trung ương

II. Sáng ngày 19/4/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các tổ giúp việc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022.

1

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi quán triệt nội dung cuộc họp

III. Ngày 25/4/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn phối hợp với Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên tuyên truyền công tác bảo vệ người tiêu dùng và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

1

Đồng chí Phùng Quang Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị

1

Đồng chí TS. Lương Đăng Ninh, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn thông tin chuyên đề tại Hội Nghị

IV. Ngày 27/4/2022 tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022

1

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi,tặng cờ lưu niệm cho các đoàn dự thi

1

Thí sinh ra mắt Hội thi

V. Sáng Ngày 28/4/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn kết nối điểm cầu trực tuyến Hội nghị toàn quốc tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022.

1

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

1

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

VI. Chiều ngày 28/4/2022, Ban Tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022, tổ chức tổng kết trao giải Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022.

1

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao giải nhất Hội thi

1

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải nhì cho các thí sinh

VII. Chiều ngày 11/5/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai Cuộc thi và công tác chuẩn bị chương trình tổng kết, trao giải.

1

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại cuộc họp

1

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

VIII. Sáng 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tham mưu kết nối trực tuyến Hội nghị Báo cáo viên tháng 5 năm 2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

1

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo kết quả Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

1

Đại biểu dự Hội nghị điểm cầu cấp tỉnh

IX. Sáng ngày 19/5/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, tổ chức chương trình tổng kết trao giải Cuộc thi.

1

Đồng chí Hoàng văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại chương trình tổng kết trao giải

1

Đồng chí Hoàng văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải nhất cho cá nhân đạt giải

1

Các cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, triển khai Cuộc thi

X. Chiều ngày 19/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lang Sơnb tham mưu kết nối Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW.

1

Các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn 

1

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại điểm cầu Trung ương

XI. Sáng ngày 25/5/2022, đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn.

1

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

XII. Ngày 6/6, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

1

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh phát biểu tại hội nghị

1

Các đại biểu dự hội nghị

XIII. Sáng ngày 08/6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn kết nối Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022.

1

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Đoàn Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

1

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

XIV. Ngày 10/6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo cấp tỉnh tháng 6/2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến điểm cầu cấp huyện và cấp xã.

1

Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

1

Đồng chí Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn truyền đạt chuyên đề tại Hội Nghị

1

Đồng chí Nông Thị Phương thảo, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn truyền đạt chuyên đề tại Hội Nghị

XV. Ngày 14/6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập tuấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khoa giáo năm 2022.

1

Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

1

Đồng chí Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin chuyên đề tại Hội nghị

1

Đồng chí Lê Huy Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục - Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin chuyên đề tại Hội nghị

XVI. Ngày 28/6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo 6 tháng cuối năm 2022.

1

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Nguồn ảnh: Báo Lạng Sơn)

1

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị (Nguồn ảnh: Báo Lạng Sơn)

XVII. Chiều ngày 30/6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

1

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

1

Toàn cảnh Hội nghị

1

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

1

Công tác thi đua khen thưởng tại Hội nghị

 

XVIII. Sáng ngày 05/7/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, văn hoá, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2022. 

1

Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

1

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

 

Vương Hòa