Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực triển khai các giải pháp cụ thể, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đây, đã kịp thời cung cấp các nguồn tin chính thống, loại bỏ thông tin xấu độc, tin “rác”, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

td

Cán bộ Tỉnh đoàn khai thác, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội

Ông Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho biết: Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh, các đơn vị liên quan đã  tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Chỉ đạo tỉnh đã chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt, có trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, tâm huyết, trách nhiệm để tham mưu, triển khai thực hiện công tác này. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; thường xuyên tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; đấu tranh quyết liệt với các tin giả, tin sai sự thật, xấu độc, nhất là trên không gian mạng. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động kiện toàn lực lượng, phát triển đội ngũ tham mưu, giúp việc cho ban chỉ đạo các cấp; cộng tác viên, nhóm chuyên gia nhằm đảm bảo duy trì, xuyên suốt nhân lực cho công tác này. Để đội ngũ này có được nhận thức đúng đắn, có kỹ năng và kịp thời nhận diện những thông tin xấu độc cũng như có phương thức xử lý, đấu tranh, hằng năm, ban chỉ đạo các cấp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bà Hoàng Minh Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố cho biết: Tháng 6/2022, Ban Chỉ đạo thành phố đã tổ chức tập huấn cho hơn 250 đại biểu. Chúng tôi mời đồng chí báo cáo viên trung ương để truyền đạt các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái. Qua đây, nâng cao khả năng nhận biết đối với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đồng thời, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng tham mưu, giúp việc các kỹ năng, phương pháp phối hợp, tham gia đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng.

tp

Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy đăng tải thông tin tích cực trên mạng xã hội Facebook

Một trong những giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là tăng cường tuyên truyền những thông tin tích cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đặc biệt là trên không gian mạng. Theo đó, ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tích cực bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, qua hệ thống loa truyền thanh, thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng toàn tỉnh đã đăng tải, chia sẻ trên 63.000 tin, bài, thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội; thu hút trên 12 triệu lượt tiếp cận, tương tác.

Việc thường xuyên chia sẻ, lan tỏa các thông tin từ các trang, hội nhóm chính thống đã góp phần “pha loãng” thông tin tiêu cực, định hướng tư tưởng, nhận thức để cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhận thức đúng đắn, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Trung úy Hoàng Quốc Khánh, Trợ lý Tuyên huấn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cộng tác viên Ban Chỉ đạo tỉnh cho biết: Tôi thường sử dụng tài khoản facebook cá nhân để lan tỏa, chia sẻ những thông tin tích cực; bên cạnh đó với vai trò là quản trị viên của nhóm công khai “Sắc đào Mẫu Sơn” với trên 1.000 thành viên, trung bình mỗi tuần, tôi duy trì đăng tải, sưu tầm từ 3 đến 5 tin, bài về hoạt động của cơ quan, những thông tin mới về hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương… Qua đây, cung cấp thông tin chính thống, góp phần định hướng tư tưởng, đẩy lùi những thông tin tiêu cực.

Hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai (năm 2022) do Ban Chỉ đạo trung ương phát động, Ban chỉ đạo tỉnh đã đổi mới trong chỉ đạo, triển khai đến các đơn vị tham gia dự thi. Cùng với gửi công văn tới các đơn vị, khuyến khích cán bộ, đảng viên có bài viết dự thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh) đã chỉ đạo tiếp nhận bài từ các đơn vị cấp tỉnh (năm 2021 tác giả có bài chủ động gửi về dự thi ở cấp trung ương). Theo đó, năm 2022, toàn tỉnh có 20 đơn vị đầu mối thu nhận, sơ loại các bài viết dự thi. Sau các vòng sơ loại, chấm thẩm định, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh lựa chọn 47 bài viết có chất lượng tốt nhất để gửi thi cấp trung ương. Kết quả, tỉnh có 1 tác phẩm đạt giải C (thể loại báo) tại cuộc thi cấp trung ương (tác phẩm “Đấu tranh trên không gian mạng – mặt trận không thể xem thường”, tác giả Hoàng Diệp Hằng- đơn vị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh). Qua cuộc thi, góp phần tuyên truyền, khẳng định và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng

Trước tình hình thế giới còn có diễn biến phức tạp, khó lường, mặt khác trong quá trình phát triển – kinh tế – xã hội của đất nước không tránh khỏi những tác động xấu, điểm nóng dư luận xã hội quan tâm, cùng sự phát triển mạnh mẽ của internet, từ đó các thế lực thù địch tiếp tục sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và gia tăng các hoạt động can thiệp nội bộ về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo tại nước ta. Do đó, các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân trước âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Đồng thời, chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh từ cơ sở, tránh khiếu kiện đông người…

pgd

Bà Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

“Với chức năng quản lý Nhà nước về internet, thông tin trên báo chí, mạng xã hội, Ban Chỉ đạo của sở về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã làm tốt công tác tuyên truyền, phản bác thông tin xấu độc, theo dõi, nắm bắt các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên internet, mạng xã hội. Với phương châm “lan tỏa thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực”, từ đầu năm 2022 đến nay, sở đã cung cấp trên 120 thông tin, tài liệu tích cực cần lan tỏa trên báo chí, từ đó các cơ quan báo chí đã đăng tải trên 400 bài phản ánh thông tin tích cực. Năm 2022, thông tin về tỉnh Lạng Sơn trên báo trung ương tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó thông tin tích cực chiếm 46% (tăng gần 170%); tiêu cực chiếm 16,5% (giảm 3,5%).

Cùng đó, chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số giám sát thông tin báo chí, mạng xã hội, theo dõi, rà soát và nắm bắt các tài khoản mạng xã hội đưa thông tin nhạy cảm, thiếu xây dựng về địa phương. Từ đầu năm 2022 đến nay, sở đã làm việc và chấn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh đối với 5 cơ quan báo chí đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin chưa được xác minh kiểm chứng. Công tác đảm bảo an toàn thông tin được chú trọng, sở phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông giám sát 24/7 đối với toàn bộ máy tính của các cơ quan, đơn vị và có báo cáo về tình hình lây nhiễm mã độc hằng tuần.”

vl

Ông Lương Văn Vị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Lãng, Trưởng Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch huyện Văn Lãng

“Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng, tác động trực tiếp đến thành quả xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện với nhiều giải pháp quan trọng.

Cụ thể, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quán triệt các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời thông tin thời sự, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; tăng cường thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, chúng tôi kết hợp hài hòa các giải pháp giữa “xây” và chống”, trong đó, chú trọng các giải pháp “xây”, “phủ xanh thông tin tích cực” trên các phương tiện thông tin đại chúng, các fanpage, group. Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo huyện và các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đăng tải, chia sẻ 1.190 tin, bài, phóng sự trên báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh, huyện; thu hút hơn 1,1 triệu lượt người tiếp cận và theo dõi; có 3.625 tin, bài, video, hình ảnh được khai thác, biên tập, chia sẻ đăng tải trên các trang, nhóm… Qua đây, đã góp phần tạo sức lan toả mạnh mẽ trong tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện hiện nay.”

Nguồn: https://baolangson.vn/chinh-tri/542281-tang-cuong-dau-tranh-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang.html