Thành công từ một cuộc thi

Ngày 1/3/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022. Tại Lạng Sơn, việc triển khai tổ chức được thực hiện đồng bộ và hiệu quả, thu hút đông đảo các cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia.

  Đồng bộ trong triển khai thực hiện

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh, bắt đầu từ tháng 4/2022. Theo đó, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cấp tỉnh đã ban hành 15 văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên cấp tỉnh, BCĐ cấp huyện và tương đương trong tỉnh, đồng thời cung cấp thể lệ cuộc thi để triển khai tại đơn vị, địa bàn phụ trách; tăng cường tuyên truyền, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn viết bài tham gia cuộc thi. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ – cơ quan thường trực của BCĐ cấp tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc BCĐ cấp huyện và tương đương triển khai hưởng ứng cuộc thi.

ls

Tác phẩm “Đấu tranh trên không gian mạng – mặt trận không thể xem thường” của tác giả Hoàng Diệp Hằng, Biên tập viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh được Ban Tổ chức cuộc thi cấp trung ương trao giải C tối 23/10/2022

Để triển khai, thực hiện cuộc thi, BCĐ cấp huyện và tương đương làm đầu mối ở cấp huyện tổ chức tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia cuộc thi. Trong số 20 đầu mối tổ chức triển khai cuộc thi của toàn tỉnh, Cao Lộc là đơn vị có nhiều bài viết dự thi nhất. Đồng chí Vy Minh Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cao Lộc cho biết: Chúng tôi đã ban hành các văn bản triển khai; tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp cơ quan, đơn vị; qua loa truyền thanh; trên cổng thông tin điện tử, các trang, nhóm trên mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị… tạo được sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc thi. Kết quả, toàn huyện đã thu được 131 bài dự thi của các tác giả, nhóm tác giả, qua thẩm định ở cấp huyện đã chọn được 7 tác phẩm gửi cấp tỉnh, trong đó có 1 tác phẩm được tỉnh thẩm định, chọn lựa gửi dự thi cấp trung ương.

Sáng tạo hơn, BCĐ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh còn chỉ đạo tổ chức thành cuộc thi trong lực lượng quân sự tỉnh. Qua đó, có 32 bài tham gia thi. Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh trao 1 giải A; 2 giải B; 5 giải C; 10 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt giải, tặng giấy khen cho 8 đồng chí có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi và chọn 7 tác phẩm xuất sắc nhất gửi về ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

Thể loại chính luận thể hiện trên báo chí địa phương thời gian qua còn ít; các hội thảo, nghiên cứu cũng chưa nhiều do đây là chủ đề khó tiếp cận và thể hiện, vì vậy, cuộc thi là cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân tham gia viết bài chính luận, góp phần vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động.

Giảng viên Vi Thị Tuyết, Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ chia sẻ: Tôi tham gia dự thi với tác phẩm “Khơi dậy khát vọng phát triển, đấu tranh chống những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, nhụt chí vươn lên”. Sở dĩ tôi chọn đề tài này là vì trên mặt trận tư tưởng hiện nay, các thế lực thù địch tập trung mũi nhọn làm phai nhạt lý tưởng, khát vọng vươn lên của các thế hệ, nhất là lớp trẻ. Tôi sẽ đưa nội dung này lồng ghép trong các bài giảng để tuyên truyền, góp phần làm sáng tỏ những luận điệu xuyên tạc, chưa đúng về khát vọng vươn lên, qua đó khơi dậy khát vọng phát triển trong cán bộ, đảng viên, học viên của trường.

  Những kết quả thiết thực

Sau gần 4 tháng triển khai, đến tháng 7/2022, BCĐ cấp tỉnh đã nhận được 146 bài dự thi (gồm 90 bài viết thể loại báo; 56 bài viết thể loại tạp chí) được chọn từ 579 bài dự thi ở cấp cơ sở. Nội dung các bài viết tập trung khẳng định đường lối của Đảng, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện các thủ đoạn, hình thức, chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quét sạch chủ nghĩa cá nhân, bệnh thành tích, phòng, chống tham nhũng; vai trò, sứ mệnh của báo chí trong tuyên truyền, định hướng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch… Hội đồng thẩm định cấp tỉnh đã lựa chọn 47 bài viết gửi Ban Tổ chức Cuộc thi cấp trung ương. Trong số đó, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thành – Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là những đơn vị có nhiều bài viết chất lượng (riêng tổng 5 đơn vị đã có tới 24 bài, chiếm 51% tổng số bài chọn gửi dự thi cấp trung ương). Kết quả, tỉnh Lạng Sơn có tác phẩm “Đấu tranh trên không gian mạng – mặt trận không thể xem thường” của tác giả Hoàng Diệp Hằng, Biên tập viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đoạt giải C cấp trung ương (trao giải vào tối 23/10/2022).

ls

Tỉnh Lạng Sơn có tác phẩm “Đấu tranh trên không gian mạng – mặt trận không thể xem thường” của tác giả Hoàng Diệp Hằng, Biên tập viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh (đứng hàng thứ 2, vị trí thứ 4 từ phải sang) được Ban Tổ chức cuộc thi cấp trung ương trao giải C tối 23/10/2022

Đồng chí Phùng Quang Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khẳng định: Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc, nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Nhiều bài thi có chất lượng tốt, nội dung sâu sắc, hình thức trình bày sinh động, hình ảnh minh họa có ý nghĩa… trở thành nguồn tư liệu phong phú, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc thi viết chính luận năm 2023, Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh kiến nghị Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương cần có hướng dẫn chung về các tiêu chí thẩm định về nội dung và hình thức bài viết dự thi để các cấp có sự thống nhất trong tổ chức triển khai và tuyên truyền, để cuộc thi có chất lượng tốt hơn. Đối với những bài dự thi có chất lượng, đạt giải cao ở Trung ương năm 2022 cần được in ấn, biên tập thành tài liệu gửi đến BCĐ các tỉnh để phục vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Hội đồng thẩm định tỉnh tiến hành bình xét, đề nghị BCĐ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cấp tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện và tham gia cuộc thi trên địa bàn tỉnh. Công tác trao thưởng dự kiến vào dịp tổng kết công tác của BCĐ cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.
dv

Chị Hoàng Diệp Hằng, Biên tập viên, Bí thư Chi đoàn Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

“Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, mạng xã hội (MXH) trở thành xu hướng phát triển tất yếu, có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Các phần tử cơ hội, chống phá tận dụng triệt để MXH để công kích, gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc để thực hiện ý đồ xấu; một bộ phận người dùng MXH, đặc biệt là thanh thiếu niên còn thiếu sức “đề kháng” trước các thủ đoạn ấy, với những luồng suy nghĩ đáng báo động. Điều đó đòi hỏi phải đổi mới trong phương thức tuyên truyền, đấu tranh trên MXH để tăng tính thuyết phục và lan toả, tác động tích cực đến người dùng MXH, đặc biệt là thanh, thiếu niên. Vì vậy, tôi đã nghiên cứu viết đề tài về đấu tranh trên không gian mạng để dự thi.

Tôi rất vui khi tác phẩm được Ban Tổ chức cuộc thi trung ương trao giải C. Đây thực sự là  cơ hội cho phóng viên, biên tập viên chúng tôi tiếp tục thử sức, rèn bút cho sắc bén để tham gia tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới”.

Nguồn: https://baolangson.vn/chinh-tri/536258-thanh-cong-tu-mot-cuoc-thi.html