Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 05/7/2022

I. Thông tin tình hình dịch

1. Số ca mắc mới trong ngày:

Ngày 05/7 ghi nhận 04 ca mắc mới (đều đã tiêm vắc xin), trong đó có 01 ca có bệnh nền. Số ca mắc có tại 03/11 huyện, thành phố.

2. Lũy kế từ ngày 06/5/2021 đến nay: 156.310F0 (trong đó 120 ca mắc lần 02 được báo cáo); đã khỏi bệnh 156.174 ca; tử vong 98 ca.

3. Tình hình điều trị:

* Trong ngày có 02 trường hợp điều trị khỏi tại tỉnh.

* Hiện còn điều trị 38F0 (đều mắc lần 1; 100% điều trị tại tỉnh), trong đó:

- 19 người bệnh điều trị tại các cơ sở y tế, 19 người bệnh đang điều trị tại nhà/05 huyện, thành phố.

- Trong tổng số 38F0 có: 11 người bệnh trên 65 tuổi, 24 người bệnh từ 16-65 tuổi, 03 người bệnh dưới 16 tuổi; 11 người bệnh có bệnh nền; 06 người bệnh chưa tiêm vắc xin (03 người bệnh là trẻ em dưới 12 tuổi; 01 người bệnh hoãn tiêm; 02 người bệnh không đồng ý tiêm).

- Tiên lượng: Tốt: 35 ca; Trung bình: 03 ca; Nặng: 0 ca.

4. Đánh giá cấp độ dịch của tỉnh Lạng Sơn :

Quy mô xã: 200/200 xã, phường, thị trấn: Cấp 1 “Vùng xanh”

II. Tình hình tiêm chủng:

Lũy kế tổng số liều vắc xin đã tiếp nhận: 1.783.086 liều; đã tiêm: 1.729.085 liều.

1. Từ 18 tuổi trở lên:

Trong ngày tiêm được 112 liều (mũi 1: 01; mũi 2: 01; mũi 3: 03; mũi 4: 107).

+ Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,89%;

+ Tỷ lệ tiêm 2 mũi đạt 99,86%;

+ Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại (mũi 3): 88,56%

+ Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4): 37,6% (trên tổng số 130.017 người dự kiến tiêm).

(Theo Bộ Y tế, đến hết ngày 03/7/2022: tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) toàn quốc đạt 67,6%; tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đạt 31,1%).

2. Trẻ em từ 12-17 tuổi:

+ Tỷ lệ mũi 1 đạt 98,8% trên tổng số 69.808 trẻ cần tiêm;

+ Tỷ lệ mũi 2 đạt 94,9% trên tổng số 69.808 trẻ cần tiêm.

3. Trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi:

  + Tỷ lệ mũi 1 đạt 53,1% trên tổng số 96.316 trẻ dự kiến tiêm.

  + Tỷ lệ mũi 2 đạt 21,6% trên tổng số 96.316 trẻ dự kiến tiêm.

  (Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 03/7/2022: tỉ lệ tiêm trên toàn quốc trẻ 5-dưới 12 tuổi mũi 1 đạt 52,6%, mũi 2 đạt 20,3%).

  1

  Biểu Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 05/7/2022

  BAN BIÊN TẬP