Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 13/5/2022

I. Thông tin tình hình dịch

1. Số ca mắc mới trong ngày:

Ngày 13/5 ghi nhận 26 ca mắc mới. Trong đó có: 05 ca chưa tiêm vắc xin (01 ca chống chỉ định, 04 ca là trẻ em dưới 12 tuổi); 01 ca trên 65 tuổi, 02 ca mắc bệnh nền.

Số ca mắc có tại 08/11 huyện, thành phố.

2. Lũy kế từ ngày 06/5/2021 đến nay:

- 155.874F0;

- Đã khỏi bệnh 155.541 ca; tử vong 97 (Tỉ lệ tử vong trên số ca mắc toàn tỉnh là 0,06%; tỉ lệ tử vong trên toàn quốc là 0,4% so với tổng số ca nhiễm).

3. Tình hình điều trị:

* Trong ngày có 41 trường hợp điều trị khỏi tại tỉnh.

* Hiện còn điều trị 236F0 (100% điều trị tại tỉnh), trong đó:

- 28 người bệnh điều trị tại các cơ sở y tế (11,9%), 208 người bệnh đang điều trị tại nhà (88,1%)/11 huyện, thành phố.

- Phân loại theo tuổi: 15 người bệnh trên 65 tuổi, 164 người bệnh từ 16-65 tuổi (trong đó không có người bệnh là phụ nữ có thai), 57 người bệnh dưới 16 tuổi.

- Phân loại theo nhóm nguy cơ:

+ 11 người bệnh có bệnh nền (4,7%).

+ 45 người bệnh chưa tiêm vắc xin (19,1%). Trong đó: 44 người bệnh dưới 12 tuổi (18,6%); 01 người bệnh chống chỉ định (0,4%).

- Tiên lượng: Tốt: 233 ca (98,7%); Trung bình: 03 ca (1,3%); Nặng: 0 ca

4. Đánh giá cấp độ dịch của tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế (đánh giá ngày 09/5/2022).

Quy mô xã: 200/200 xã, phường, thị trấn: Cấp 1 “Vùng xanh” chiếm 100%; Không có xã nào “Vùng vàng”; “Vùng cam”.

II. Tình hình tiêm chủng:

Lũy kế tổng số liều vắc xin đã tiếp nhận: 1.686.418 liều.

Lũy kế đến nay đã tiêm: 1.618.186 liều được cấp.

1. Từ 18 tuổi trở lên:

  Trong ngày tiêm được 197 liều (mũi 1: 16; mũi 2: 60; mũi 3: 121)

  + Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,89%;

  + Tỷ lệ tiêm 2 mũi đạt 99,86%;

  + Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại (mũi 3): 87,14%

  (Lạng Sơn là 1 trong Top 10 tỉnh trên toàn quốc có tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt trên 80%).

  2. Trẻ em từ 12-17 tuổi:

   Trong ngày tiêm được 30 liều (mũi 1: 12; mũi 2: 18).

   Tính đến ngày 07/5/2022, tổng số trẻ 12- 17 tuổi cần tiêm là 69.808 trẻ .

   + Tỷ lệ mũi 1 đạt 97,8% trên tổng số 69.808 trẻ cần tiêm;

   + Tỷ lệ mũi 2 đạt 91,8% trên tổng số 69.808 trẻ cần tiêm.

   3. Trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi:

   Tổng số liều vắc xin Moderna đã phân bổ cho các huyện, thành phố là: 32.700 liều.

   Trong ngày tiêm được 3.129 liều.

   Lũy kế đến ngày 13/5/2022 đã tiêm được 22.652 liều (đạt 23,5% trên tổng số 96.316 trẻ dự kiến tiêm).

   (Tỉ lệ tiêm trên toàn quốc trẻ 5-dưới 12 tuổi tính đến ngày 12/5/2022 là 18,6%).

   1

   Biểu Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 13/5/2022

   BAN BIÊN TẬP